Det gråa området är det som undersökts med hjälp av markradar. Gamla flickskolans grund syns tydligt, men arkeologerna ser också indikationer på att en vallgrav kan funnits här. Därför ska fem ytor på 5x10 meter provgrävas , de gula markeringarna på kartan. Markradarbild: Statens historiska museer, Karta: Google Maps

Det gråa området är det som undersökts med hjälp av markradar. Gamla flickskolans grund syns tydligt, men arkeologerna ser också indikationer på att en vallgrav kan funnits här. Därför ska fem ytor på 5x10 meter provgrävas , de gula markeringarna på kartan. Markradarbild: Statens historiska museer, Karta: Google Maps

Gammal vallgrav kan finnas under parkering

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Rester av den vallgrav som en gång omgav Landskrona kan finnas under Flickskolans parkering. Det visar höstens markradarundersökning.

Men den tolkningen är långt ifrån säker och det kommer därför att göras provgrävningar på fem ytor på 5x10 meter på tomten någon gång i vår. Det uppger Adam Bolander på Statens historiska museer, projektledare för arkeologin i Kvarteret Jäntan som det officiellt heter.
Tidigast brukar grävningar göras i april, det för att undvika sena köldknäppar berättar Adam Bolander. Men om det blir milt väder redan i mitten eller slutet av mars så påbörjas grävningarna då eftersom det passar bättre i schemat med andra undersökningar.
Det var i slutet av oktober som det gjordes en arkeologisk förundersökning med hjälp av markradar i samband med byggbolaget Sernekes byggplaner för tomten. Nu är resultatet av den klart, och det ger indikationer på att det under asfalten kan finnas spår av vallgraven och även av äldre bebyggelse. Men de indikationerna måste bekräftas genom grävningar. Beroende på vilket resultat grävningarna på de fem provytorna ger, så beslutar sedan länsstyrelsen om det behövs ytterligare undersökningar.

Publicerad 13 January 2016 09:00