Nytt hopp för skateföreningen

Av
Jonas Lundin

SVALÖV. Centerpartiet har tidigare motionerat att låta utreda bygget av en skatepark i betong vid Linåkerskolan. Det är något som de styrande har velat vänta med tills det finns ekonomiskt utrymme. Men nu har man själva skickat tillbaka ärendet till bildningsnämnden igen för ett omtag.

– Det kan vara så att jag i det tidigare motionssvaret formulerat mig på felaktiga faktagrunder, nämligen att det skulle kunna gå att anlägga en skatepark billigare än det som stod i Skånskan-artikeln, där det uppgavs att kommunen skulle stå för minst en miljon kronor. Sedan fick jag signaler om att det inte skulle vara korrekt, säger Torbjörn Ekelund (L).
Därför lät han vid förra kommunfullmäktigesammanträdet skicka tillbaka ärendet till bildningsnämnden där han är ordförande. Nu ska han och fritidschef Björn Svensson boka in ett möte med Svalövs skateförening för att se om det finns billigare sätt att få till en beständig skatepark.
– Vi gör detta för att se om de uppgifter som jag haft som faktagrund stämmer.
– Hade jag vetat det tidigare så hade jag kanske hanterat motionssvaret annorlunda, säger han.
Han gissar att ärendet kan komma upp i bildningsnämnden mars månad.

Publicerad 15 January 2016 13:00