Elisabet Viktorsson är kulturchef i Svalövs kommun.

Elisabet Viktorsson är kulturchef i Svalövs kommun.

Svalövs kommun lägger 100 000 i kultur- och integrationsprojekt

Samarbetar med Fridhems folkhögskola

Av
Jonas Lundin

SVALÖV. Ett kultur- och integrationsprojekt där de unga deltagarna ska samla in ljud och bild från platser i Svalövs kommun. På det lägger kommunen 100 000 kronor.

Projektet, som har namnet Sound of Svalöv, är ett samarbete med Fridhems folkhögskola.
– Huvudsyftet är att skapa en plattform mellan nyanlända unga och Svalövsungdomar, säger Anders Vestergård, musiklärare på Fridhem och initiativtagare.
Tanken är att ungdomarna ska träffas en gång i veckan och samla in ljud och bild från platser i kommunen.
– Jag hoppas att det kan leda till många intressanta möten och diskussioner, säger Anders Vestergård som tror att det hela kan dra igång i slutet av februari eller i mars.
Resultaten ska sedan sammanställas i en workshop i slutet av juni.
Anders Vestergård fick idén till projektet från sitt arbete med slagverkskollektivet Six Drummers som arbetat på liknande sätt med universitetslever i Mexico City.
– Jag är väldigt glad att kommunen nappade, att de faktiskt vill vara med och driva projektet tillsammans. Jag hoppas på flera projekt framöver, säger han.
Senare har han förhoppningar om att det kan bli en löpande verksamhet.

När kulturchef Elisabet Viktorson hörde talas om planerna på ”Sound of Svalöv” tog hon kontakt med Fridhem.
– Det är sådana saker som vi vill vara med och stötta. Hade inte Fridhem gjort det så hade vi fått dra i gång det själva, säger hon.
Hon berättar att projektet följer målen i den kulturplan som kommunen klubbade igenom i mars. Där anges bland annat att kommunen ska ”utveckla ett varierat och mångsidigt kulturliv” och ”främja internationellt och kulturellt utbyte och samverkan”. Nu ska kommunen och Fridhem söka ytterligare 100 000 kronor från Region Skåne. Projektets budget är 300 000 kronor.

Publicerad 15 January 2016 10:15