"Det kan få negativa konsekvenser"

Agneta Lenander (V) kritisk till förslag om Svalövsmodellen

INSÄNT. Politik är att vilja, att skapa förutsättningar för ett samhälle där vi kan leva och utvecklas. Det handlar också om att agera och påverka beslut som kan få negativa konsekvenser. Det är den rollen jag träder in i nu. Jag är en visselblåsare. I Svalöv håller ett projekt kallat Svalövsmodellen på att införas. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att det ska ut på remiss till de olika nämnderna. Det är bra, ju fler som får möjlighet att granska och göra sin röst hörd i detta långtgående projekt, innan det är för sent, desto bättre. Anledningen till detta införande är ekonomi, det ska bli billigare. Sedan när gick ett privat bolag in i en verksamhet, utan syfte att tjäna pengar? Vilka garantier lämnas från företagets sida om att de kan genomföra besparingen?

En ekonomisk kalkyl, som bygger på förväntat underskott. Det innebär att om en verksamhet av sig själv genomför förbättringar, hittar nya lösningar som leder till kostnadsbesparingar, så är det Lejonet och Partner som får belöningarna för detta. Inte verksamheten. Det bygger på kalkyler, som är nästintill omöjliga att styrka. Svalövsmodellen ska ta hand om alla timvikarier, se till att verksamheterna har personal. Vad händer om de inte klarar uppdraget? Vilken insyn har vi när det gäller rätt person på rätt plats, med rätt kompetens? I arbetslaget finns risk för konflikter mellan anställda, det blir ett vi och ni. Vem ansvarar för den konflikthanteringen? Personalrekrytering, detta ska Lejonet och Partner ta hand om. Vad händer om rekryteringen blir katastrofal, vem står för följderna av detta? Blir det som det omtalade Hörby? Rekrytering av chefer som kanske fungerat mindre bra i verksamheten men får en anställning av Lejonet och Partner? Integration, långtidsarbetslösa ska de också ta ansvar för.

I en tidningsartikel från i höstas läser jag att man ska öka bemanningen på skolor, avlasta lärare. Det är bra, det finns många arbetsuppgifter i många verksamheter som vi hade kunnat låta annan personal utföra, som inte är lärare eller vårdutbildade till exempel. Detta kallas sociala investeringsfonder, och har lagts fram som en motion I kommunfullmäktige, men som avslogs. Skillnaden är att med sociala investeringsfonder, återinvesteras detta direkt till oss. De förbättringar, den sociala investering, som ska ske långsiktigt och förebyggande den lägger vi i händerna på Lejonet och Partner, precis som vinsterna detta ger. Det är inte god ekonomisk hushållning i kommunen. Vad blir nästa övertag? Kommunledningen? Ska Lejonet och Partner rekrytera nya ledamöter till de olika nämnderna och dess ordförande? I risk och konsekvensanalysen som genomförts, av vem vet vi inte, är riskerna medelhöga till höga på de områden som granskats. Vid kontakt med fackliga organisationer, medarbetare konstateras oro, bristande insyn och oklarheter. Det finns risk för att vi förlorar viktiga nyckelpersoner. När jurist granskar ärendet föreslås anställning/konsultering av arbetsrättsjurist. Alla varningsklockor ringer.

Så nu visslar jag, för jag är en visselblåsare. Stoppa detta, innan vi får ekonomiska konsekvenser som är betydligt värre än de vi står inför. För kommunens skull, för medarbetarnas skull, för vårt samhälles skull.

Publicerad 15 January 2016 13:30