Nu riskerar Boliden Bergsöe mångmilljonböter för att företaget lagrar runt tio gånger så mycket blyhalttigt restmaterial som de har tillstånd för. Foto: arkiv

Nu riskerar Boliden Bergsöe mångmilljonböter för att företaget lagrar runt tio gånger så mycket blyhalttigt restmaterial som de har tillstånd för. Foto: arkiv

Boliden Bergsöe riskerar mångmiljonböter för blylagring

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Företaget Boliden Bergsöe lagrar tio gånger så mycket farliga blyämnen i Landskrona som man har tillstånd för. Det menar länsstyrelsen som nu utfärdar mångmiljonvite.
En miljon kronor i vite per 14-dagarsperiod från start, med en höjning på en miljon kronor per varje påbörjad 14-dagarsperiod. Och sedan en höjning med två miljoner var 14e dag om företaget fortfarande lagrar för mycket blyhaltiga restprodukter efter två månader.
- Det är väl mycket sannolikt att det utdöms vite, men hur många 14 dagarsperioder det blir kan jag inte svara på. Det är ju upp till företaget hur snabbt de gör åtgärder, säger Annelie Johansson, chef för länsstyrelsens miljöavdelning som nu alltså beslutat att gå till mark- och miljödomstolen med krav på utdömande av vite.
Hon tillägger:
- Idag lagrar de 2740 ton och har tillstånd för 200, så det är en hel del som ska bort.
Boliden Bergsöes smältverk i Landskrona är nordens enda anläggning som återvinner bly ur fordonbatterier. Men det är inte batterier som bolaget idag lagrar för mycket av, utan filterstoft och drosser, en slags askor som uppstår i processen.
Annelie Johansson förklarar:
-  Bergsöe började använda en ny reningsteknik 2014 som minskar blyutsläppen i luften. Det är så klart jättebra, men nu har det uppstått följdproblem i och med att de samlat på sig allt det filterstoftet som innehåller väldigt mycket bly. Sedan har de själva förvärrat situationen genom att ta emot restprodukter från andra anläggningar.
Planen har varit att skicka vidare det upplagrade materialet dels till Rönnskärsverket utanför Skelleftå, som ingår i Boliden-koncernen, och dels till en anläggning i Belgien. Men det sista kräver exporttillstånd från Naturvårdsverket, och något sådant har inte Boliden Bergsöe sökt förrän i december förra året. Redan i juni meddelade länstyrelsen Boliden Bergsöe att den tillståndslösa lagringen av filterstoft och drosser måste upphöra.
- Vitesföreläggandet handlar om att sätta lite kraft bakom orden, säger Annelie Johansson.
Att länsstyrelsen nu skärper tonen mot Boliden Bergsöe handlar inte bara om att följa regler menar Annelie Johansson.
- Om det skulle uppstå en brand i lagret och vindriktningen ligger mot Landskrona så innebär det en hälsofara. Med så stora mängder lagrade så är det helt andra krav än för bara 200 ton, man måste lagra i sektioner och ha tillgång till sand för att släcka bränder till exempel, säger hon.
Boliden Bergsöes VD Peter Carlsson har, kanske inte förvånande, en annan syn på saken.
- Jag tycker att storleken på vitet är helt oproportionerligt i förhållande till sakfrågan, säger han.
- Vad det handlar om här är att vi vill få tillstånd för lagring under Sevesolagen.
Peter Carlsson berättar att företaget ämnar överklaga i mark- och miljödomstolen och där ta upp flera, som de ser det, sakfel i länsstyrelsens underlag. Vilka de är vill han dock inte gå inpå innan överklagan har gjorts.
Att det dröjt med ansökan om att exportera restmaterial till Belgien menar han beror på pappersexercis.
- Själva affären gjordes upp i september/oktober. Men att få in all dokumentation som krävs för att söka exporttillstånd kan ta flera månader, det är sådant som transportavtal till exempel. Därför kunde vi inte lämna in ansökan förrän den 18 december.
- Man ska ha klart för sig att det är vi själva som uppmärksammat länsstyrelsen på den här situationen, säger han. Vi har också haft regelbundna möten med länsstyrelsen varje månad där vi kunnat visa att lagringen minskat månad för månad.

Publicerad 20 January 2016 15:00