Risk för bilköer med fler pågatåg

Av
Jonas Lundin

TECKOMATORP.  När pågatågen börjar rulla på Söderåsbanan cirka år 2020, kommer fyra tåg stå inne på Teckomatorps station samtidigt en gång i timmen. Det ger bomfällningar på upp till tio minuter med risk för långa bilköer ut på väg 17.

Tanken är att Teckomatorp ska bli en bytesstation mellan Söderåsbanan/Lommabanan och Rååbanan/Marieholmsbanan. Fyra tåg kommer en gång i timmen stå inne på Teckomatorps station, så att resenärer kan byta mellan de olika linjerna.
"Fyrtågsmötena" beräknas pågå i cirka sju minuter, enligt en beräkning som Trafikverket gjort till Svalövs kommun. Det innebär att bommarna på Karlsgatan i Teckomatorp då kommer att vara fällda sju till tio minuter varje heltimme.
Det gör att det, särskilt under rusningstrafik, finns risk för långa bilköer ända ut till väg 17. Frågan är särskilt angelägen eftersom kommunen just nu tar fram en detaljplan för Teckomatorpsgården. Där räknar man att bygga cirka 300 nya lägenheter i tre etapper med upp till 1000 nya invånare om 15-20 år. En väg ut från det nya området behövs.
– Vi vill inte dra in ytterligare trafik på Karlsgatan, säger Torbjörn Ekelund (L), kommunalråd och själv Teckomatorpsbo.
Kommunen vill istället gärna dra den nya vägen direkt ut på väg 17, men det är inte Trafikverket särskilt piggt på. Diskussioner förs mellan kommunen och Trafikverket om olika alternativ. Alternativ är till exempel att bygga en tunnel för bilar under järnvägen på Karlsgatan eller en cirkulationsplats där Karlsgatan går ut i väg 17.
– Man skulle kunna hitta en vinna-vinna situation, säger Torbjörn Ekelund.
En tanke han har är att bygga om Karlsgatan så att den mynnar cirka 60-100 meter längre österut och där bygga en cirkulationsplats som tar in trafik från väg 17 dels till Karlsgatan, dels till Teckomatorpsgårdsområdet.
– Då blir Karlsgatan en bit längre och det blir mer plats och man eliminerar risken för en lång kö ut på väg 17, säger Torbjörn Ekelund, som dock betonar att det än så länge bara är en idé.
 

Publicerad 20 January 2016 09:45