Fotpatrullering i centrum eller på Öster minst två gånger per vecka. Det utlovar Landskronapolisen nu i sitt medborgarlöfte för 2016. Genrebild: Mostphotos

Fotpatrullering i centrum eller på Öster minst två gånger per vecka. Det utlovar Landskronapolisen nu i sitt medborgarlöfte för 2016. Genrebild: Mostphotos

Landskronapolisen utlovar fotpatrullering i centrum och på Öster

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Fotpatrullering i centrum och på Öster minst två gånger per vecka, och minst en trafikkontroll per vecka i centrum. Det utlovar nu Landskronapolisen i myndighetens nya giv: medborgarlöften.
Sedan 1 januari förra året så är Polisen samlad i en enda myndighet, istället för som tidigare 21 olika regionala myndigheter. Det är den största omorganisationen av polismyndigheten sedan den förstatligades på 1960-talet, och helt smärtfri har övergången inte varit med bland annat protester från Polisförbundet.

Ett syfte med omorganisationen är att göra myndigheten mer lokalt förankrad, och ett verktyg för att nå det är så kallade medborgarlöften. Modellen prövades under förra året i 13 av landets kommuner, och nu ska den användas fullt ut i hela landet. Tanken är den lokala polisområdet ska sätta upp konkreta mål efter att ha hört sig för med kommun, föreningar, församlingar m.fl. om vad som upplevs som det största problemet av invånarna på orten.
Nu har lokalpolisområdetLandskrona formulerat sina löften för 2016:
– Att vid minst två tillfällen per vecka fotpatrullera i stadsdelarna centrum och Öster.
– Att vid minst ett tillfälle per vecka genomföra trafikkontroller i Landskronas centrala stadsdelar.
Löftena började gälla i mitten av december och efter sex månader, alltså i juni, ska de utvärderas genom en enkät till boende i området, samma enkät som gick ut i december.

Närpolischef Anneli Manelli tycker att medborgarlöften är ett bra sätt att jobba.
– Vi har ju redan sedan tidigare samarbetsavtal med kommunen. Men det har kanske inte varit så tydligt, det här bli väldigt tydligt, både för oss och för medborgarna.
Sker det fler brott i stadsdelarna centrum och Öster eftersom det är fokus på dem?
– Nej de har inte stuckit ut. Det har varit höga siffor för mindre brott, till exempel skadegörelse. Vad vi vill är att involvera polisen i den utveckling som kommunen nu gör av området. När det gäller Karlundsområdet exempelvis så finns det redan en handlingsplan i avtalet med kommunen.
Fotpatrullering är trygghetsskapande, men hur effektivt är det för brottsbekämpning?
– Det är väldigt effektivt eftersom polisen då får veta saker vi annars inte fått reda på, det är bra informationsinhämtning.
Vad händer i juni, efter de sex månaderna?
– Då utvärderar vi. Under hösten har vi varit ute vid tre tillfällen för att få in synpunkter från medborgarna. Det ska bli fler tillfällen med medborgardialog under våren, och då tittar vi hur löftet upplevts och om det dyker upp något annat som behöver få svar.
Hur ser ni till att fotpatrulleringen och trafikkontrollerna verkligen blir av?
– Alla poliser i yttre tjänst måste göra en anteckning efter avslutat pass om var de patrullerat och om de gjort någon trafikkontroll. Och om vi skulle märka att de går ned – ja då får jag skicka ut en påminnelse.

Publicerad 23 January 2016 10:00