En liknande polishusbil kommer snart att rulla i Svalövs kommun.

En liknande polishusbil kommer snart att rulla i Svalövs kommun.

Polisen lovar mobil station

Svalövs kommun i unikt projekt

Av
Per Eeg-Olofsson

Jonas Lundin

SVALÖV. Att ha en rullande polisstation i kommunens tätorter två, tre dagar i veckan. Det lovar nu polisen i myndighetens nya giv: medborgarlöften.

Sedan den 1 januari förra året så är Polisen samlad i en enda myndighet, istället för som tidigare i 21 olika regionala myndigheter. Det är den största omorganisationen av polismyndigheten sedan den förstatligades på 1960-talet, och helt smärtfri har övergången inte varit, med bland annat protester från Polisförbundet. Ett syfte med omorganisationen är att göra myndigheten mer lokalt förankrad, och ett verktyg för att nå det är så kallade medborgarlöften. Modellen prövades under förra året i 13 av landets kommuner, och nu ska den användas fullt ut i hela landet. Tanken är att det lokala polisområdet ska sätta upp konkreta mål efter att ha hört sig för med kommun, föreningar, församlingar med flera om vad som upplevs som det största problemet av invånarna på orten.

När det gäller Svalövs kommun är löftet för 2016 alltså att en polishusbil ska fungera som en mobil polisstation i kommunens olika tätorter två-tre dagar i veckan.
– Jag tror att det ökar förtroendet för polisen om man får tag i polisen lättare, att det finns en större tillgänglighet, säger Björn Johnsson, som sedan december är kommunpolis i Svalöv.
Polisens nya omorganisation innebär att Björn Johnsson tillsammans med två områdespoliser arbetar exklusivt med Svalövs kommun. Därtill utgår två utryckningspoliser från Svalöv.
Just nu står husbilen i Helsingborg för ombyggnad, bland annat ska man byta data- och IT-utrustning inne i den. När den börjar rulla i Svalövs kommun är inte helt klart.
– Men jag kan inte tänka mig att det tar mycket mer än en månad, säger Björn Johnsson.
Efter sex månader ska husbilsprojektet utvärderas.

Liksom tidigare kan medborgaren få hjälp med enklare polisiära ärenden som till exempel hittegods och att ansöka om olika tillstånd, i kommunhuset.

Publicerad 25 January 2016 15:00