Kommunen utökar antalet platser för ensamkommande pojkar, enligt ett förslag till nytt avtal med Länsstyrelsen.

Kommunen utökar antalet platser för ensamkommande pojkar, enligt ett förslag till nytt avtal med Länsstyrelsen.

Svalöv tecknar nytt avtal om ensamkommande

Av
Jonas Lundin

SVALÖV. 60 platser för ensamkommande pojkar i åldern 15-17 år och 15 platser för ensamkommande med uppehållstillstånd. Så förväntas Svalövs kommuns nya avtal med Länsstyrelsen för år 2016 se ut.

Det tidigare avtalet omfattade 13 platser för ensamkommande barn och unga, varav tio var avsedda för de som sökte asyl. Men under 2015 ökade antalet ensamkommande i stor hastighet. Kommunen hade vid årets slut ansvaret för cirka 104 ensamkommande. Genom att nu ta fram en överenskommelse med fler platser än innan, ser socialchef Susanne Rosenström flera fördelar.
– Den stora skillnaden är planeringsperspektivet, både ekonomiskt och volymmässigt, säger hon.

Både för de 60 platserna för pojkar som söker asyl och de 15 platserna för de som redan fått uppehållstillstånd, gäller att kommunen får en ersättning av 1900 kronor per dygn och plats från staten, varav 1600 kronor utbetalas månadsvis och resterande 300 kronor kvartalsvis. Därmed minskar den tid som kommunen lägger på administration och man får tillbaka pengarna snabbare än tidigare.
– Det ger en helt annat ekonomisk förutsättning för kommunen, säger Susanne Rosenström.
Alla platserna gäller pojkar i åldern 15-17 år, vilket gör det lättare att till exempel planera placering i familjehem, menar hon.

Förslaget till den nya överenskommelsen ska senare gå en runda till kommunstyrelsen innan den beslutas av kommunfullmäktige.

Fotnot: Svalövs kommun har, liksom tidigare bland annat Landskrona stad, lex Sarah-anmält sig själv till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för sin hantering av ensamkommande barn. Bristerna gäller främst utredningar av barn och unga och av nya familjehem och uppföljningar av tidigare placerade barn. Kommunen larmar också om att kvaliteten på egna HVB-hem försämrats.

Kommunens HVB-hem

Kommunens egna HVB-hem (Hem för vård eller boende) är överbelagda. Här bor idag 62 av de cirka 104 ensamkommande.
Kommunen har idag två ordinarie HVB-hem med vardera tolv platser. Ett tredje med tolv platser ska öppna den 1 februari. I väntan på det, så används den gamla förskolan Persbo som en tillfällig lösning. Till det kommer tolv utslusslägenheter. De som inte bor i kommunal HBV-verksamhet har fått plats antingen i privat regi, i familjehem eller hos släktingar

Publicerad 25 January 2016 09:30