den långa processen som det innebär att söka asyl och få ett uppehållstillstånd handlar Landskrona museums nya utställning ”Fristad” om. Foto: Lisa Ernberg

den långa processen som det innebär att söka asyl och få ett uppehållstillstånd handlar Landskrona museums nya utställning ”Fristad” om. Foto: Lisa Ernberg

Om asylprocess på museet

LANDSKRONA. Nu följer Landskrona museum upp utställningen ”Hjälp! – flyktingmottagandet i Landskrona 1943-1952” med en utställning om dagens asylprocess.
– I arbetet med ”Hjälp” så såg vi alla likheter med dagens flyktingsituation i Europa, säger Nina Petersson, antikvarie på Landskrona museum som jobbat med de båda utställningarna.
– Samtidigt så tror jag det finns många som undrar hur asylprocessen egentligen går till, det är något som vi inte får så mycket information om.
Det är just det som ena delen av ”Fristad” fokuserar på, asylprocessen beskriven i nio steg, som mottagande, boende på ankomstboende, intervjuer med Migrationsverket m.m.
Den andra delen av ”Fristad” består av flyktingars egna berättelser om sin flykt. Bland annat så berättar tre killar som kom till Sverige förra året om sina upplevelser under flykten i form av bildspel och video.
– Vi har samarbetat med filmproducenten Ezzeddine Zein, som bland annat gjort kortfilmen ”Heder”, berättar Nina Petersson.
– Han tog själv kontakt med museet efter att ha sett ”Hjälp” och presenterade sina idéer. En del av bilderna kommer också från en av killarnas mobiltelefon som han dokumenterat med under hela flykten.
Den delen av utställningen öppnar den 18 februari, delen om asylprocessen är öppen sedan 28 januari i museets kafé.

Publicerad 01 February 2016 10:00