foto: mostphotos.com

foto: mostphotos.com

Sverigedemokraterna vill nyttja kommunens kyrkor mer och skapa förberedelseskola

Av
Carolina Svensson

Motioner. Svalövs kommun borde använda kyrkorna som finns i kommunen mer. Det menar Sverigedemokraterna i en motion. De yrkar på att rektorerna får stöd och rekommendationer att fira skolavslutningar i kommunens kyrkliga lokaler. De yrkar även att ”kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Svalövs församlingar om vårt intresse att fira traditionsenliga skolavslutningar i dess kyrkor enligt skollagens riktlinjer”.

Sverigedemokraterna har även lämnat in en separat motion där de föreslår att göra Odengårdskolan till en förberedelseskola som pilotprojekt. De menar att de introduktionsklasser som idag finns för nyanlända barn och ungdomar saknar läroplan och att kommunen själv får organisera utbildning efter egen förmåga. Sverigedemokraternas tanke är att alla elever som är nyanlända och som omfattas av skolplikt ska gå i en förberedelseskola som är avskild från den ordinarie skolan.

Sedan den 1 januari i år görs en kartläggning av nyanländas kunskaper. Inom åtta veckor ska eleverna sedan placeras i ordinarie klasser.


Publicerad 01 June 2016 12:00