Saneringsarbetet är planerat att genomföras under år 2019, väntas ta ett halvår och kommer att kosta runt 170 miljoner kronor.

Saneringsarbetet är planerat att genomföras under år 2019, väntas ta ett halvår och kommer att kosta runt 170 miljoner kronor.

Sista BT Kemigifterna ska grävas ur marken

TECKOMATORP. Svalövs kommun meddelar att de sista resterna efter BT Kemi ska grävas ur marken i Teckomatorp under 2019. Detta är Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och BT Kemi Efterbehandlings projektledning och dess styrelse överens om.
När det södra BT Kemiområdet nu står inför sin efterbehandling har myndigheter och projektledning bestämt sig för att gräva upp den mest förorenade jorden genom en metod som liknar den man använde på det norra området.
Det södra området är platsen för BT Kemis gamla fabriksbyggnader och för de underjordiska betsvämmorna.
En mängd provtagningar har visat att delar av marken här är lika svårt förorenad som vid platsen för de nedgrävda tunnorna på det norra området. Därför beslutades det nyligen att dessa områden på den södra delen ska grävas ur.
– Beräkningar och riskvärdering som gjorts i huvudstudien visar att en urgrävning är det bästa alternativet. Teckomatorpsborna har även i flera attitydundersökningar visat att man vill ha bort föroreningarna hellre än att de innesluts. Styrelsen är av samma uppfattning och även vi i projektledningen, säger David Bohgard, projektledare för BT Kemi Efterbehandling.
Metoden innebär att 53 000 ton jord grävs ur de mest förorenade områdena – vid de underjordiska betsvämmorna så djupt som till sex meter - och skickas för omhändertagande. Arbetet innebär att 80 procent av föroreningarna försvinner.
– Nu har Naturvårdsverket och Länsstyrelsen godkänt den reviderade huvudstudien för det södra området och med det är vi överens om att en urgrävning är den metod som ska användas, säger David Bohgard.
Saneringsarbetet är planerat att genomföras under år 2019, väntas ta ett halvår och kommer att kosta runt 170 miljoner kronor. 2021 ska hela projektet vara avrapporterat och den långdragna historien om en av Sveriges första miljöskandaler kommer då äntligen att ha nått sitt slut.
BT Kemi AB producerade växtgifter i fabriken i Teckomatorp mellan 1965 och 1977. Den totala kostnadsbilden för att städa upp efter fabriken kommer år 2021 sannolikt att vara uppe i en halv miljard kronor.

Publicerad 09 January 2017 14:00