Pekar ut problemen. Bengt Rahm har stått på barrikaderna förr och propagerat för bättre skydd för den hotade ålen. Skarvarna däremot blir fler – främst här vid åmynningen. Saxån och Braån sträcker sig genom fyra kommuner (Eslöv, Kävlinge, Svalöv och Landskrona) och fiskevårdsföreningen består av drygt 300 fastighetsägare.

Pekar ut problemen. Bengt Rahm har stått på barrikaderna förr och propagerat för bättre skydd för den hotade ålen. Skarvarna däremot blir fler – främst här vid åmynningen. Saxån och Braån sträcker sig genom fyra kommuner (Eslöv, Kävlinge, Svalöv och Landskrona) och fiskevårdsföreningen består av drygt 300 fastighetsägare.

Här sjunger ålen på sista versen

Saxåns beskyddare kritiserar passiv skarvpolitik: "Vi menar att man inte rådfrågat fiskeexpertis”

Av
PER OHLSSON

BILLEBERGA/HÄLJARP. Åt ni ål i julas? Kom den från Saxån eller Braån så bör ni inleda nya året med en stor portion dåligt samvete. Största hotet mot fisken kommer ändå från ovan, i form av svarta attackflygare. Allt enligt Billebergabon Bengt Rahm.
Han är ordförande i Saxåns-Braåns fiskevårdsområdesförening sedan drygt 30 år och han var med och stoppade yrkesfisket i Braåns och Saxåns hela avrinningsområde redan på 1980-talet.
– I dag är skarven största hotet mot ålen och tyvärr gör inte myndigheterna något åt problemet. Även om jag är luttrad vid det här laget så är jag förvånad över att man inte försöker skydda beståndet, säger Bengt Rahm.
Rödlistad och akut utrotninghotad ål med särskilda fångstbegränsningar skadas och blir sjukdomsbärande på grund av fiskätande fåglar.
– Jag ser så mycket sjuk och skadad fisk nuförtiden och det är skarven som är orsak till det, fortsätter Bengt Rahm.
Han började fiska i Braån i mitten på 1970-talet och satte själv ut fisk.
– Jag är orsak till öringstammen i ån, men det är ålen jag är bekymrad över, säger han.
– Och det finns bara ett sätt att rädda beståndet – att låta bli att fiska och att hålla efter predatorerna, alltså skarvarna. De tre, fyra senaste åren har har fåglarna brett ut sig rejält i området.

Saxån-Braåns fiskevårdsområdesförening har till uppgift att vårda fisken i åarna och har ansökt om skyddsjakt efter storskarv, men fått avslag hos Länstyrelsen Skåne. Därefter har ärendet utan framgång överklagats till Naturvårdsverket.
– Det finns många konstigheter och nu ligger bollen hos Förvaltningsrätten. Vi menar att man inte rådfrågat fiskeexpertis. Dessutom anför vi jävsituation eftersom samma tjänsteman som i första skedet underlåtit att fullt ut pröva ärendet enligt jaktförordningen även signerat beslutet om att avslå överklagan, säger Bengt Rahm.
– Vi kan tänka oss att gå vidare till EU-domstolen eftersom förtroendet för länsstyrelsen är förbrukat på grund av handläggningen.

25 skarvar, tillsammans med en kråka och en häger, fångades på bild vid årsskiftet.

25 skarvar, tillsammans med en kråka och en häger, fångades på bild vid årsskiftet.

Glupskt öde. Den här skarven gav sig på ett för stort byte.

Glupskt öde. Den här skarven gav sig på ett för stort byte.

Saxån-Braåns fiskevårdsområdesförening

Saxån och Braån sträcker sig genom fyra kommuner (Eslöv, Kävlinge, Svalöv och Landskrona) och fiskevårdsföreningen består av drygt 300 fastighetsägare.

Publicerad 14 January 2017 12:00