Skarvkoloni. Åmynningen är en populär samlingplats för ålens fiende.

Skarvkoloni. Åmynningen är en populär samlingplats för ålens fiende.

Länsstyrelsen:

”Vi försöker se det ur ett större perspektiv”

Av
PER OHLSSON

KRISTIANSTAD. Länsstyrelsen avslog ansökan om skyddsjakt efter storskarv, för att skydda den hotade ålen i Braån och Saxån.
– Hade det handlat om ekonomisk skada på fiskenäring så hade situationen varit en annan – till exempel om skarven gått hårt åt redskap eller tagit stor del av beståndet. Men i ansökan framgår inte att eventuellt fiske tar ekonomisk skada, säger Eva Johansson, länsassessor.
Inte heller Naturvårdsverket resonerade annorlunda angående jakt på en art (i detta fall skarv) för att skydda en annan (i detta fall ål),
– Att den vilda ålen försvinner är förstås ett gigantiskt problem men vi försöker se det ur större perspektiv. Det finns så många andra åtgärder som påverkar fortlevnaden, säger Eva Johansson.
Ålbeståndet ligger kvar på fortsatt kritiskt låga nivåer enligt Havs- och vattenmyndighetens färska rapport.
Dödligheten i beståndet är störst i våra inlandsvatten där ålen bland mycket annat skulle behöva fler säkra passager förbi vattenkraftsanläggningar.
Johan Wagnströmlänsstyrelsens fiske- och vattenvårdsenhet noterar att staten inte stoppat in jakt på vare sig skarv eller säl i ålförvaltningsplanen.
– Då blir det ju lite svårt för oss som myndighet att besluta om en sådan åtgärd, konstaterar han.

Publicerad 14 January 2017 12:00