Jan Zielinski (S) svarar på Torbjörn EKelunds (L) insändare.

Jan Zielinski (S) svarar på Torbjörn EKelunds (L) insändare.

"Stabil majoritet för Svalövs kommun"

Jan Zielinski (S) svarar på Torbjörn Ekelunds (L) insändare

Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens ordförande i Svalöv, svarar på Torbjörn Ekelunds (L) insändare "Nu krävs det både ansvar och klokskap":

Jag kan inte mer än hålla med dig Torbjörn Ekelund, att kravet på både klokhet och ansvarstagande inom politiken ställs på sin spets. Som du mycket tydligt inleder med så krävs det att vi i kommunen får till stånd ett stabilt styre. För att få till ett stabilt styre krävs att vi är så pass kloka och ansvarstagande att vi hittar fram till en lösning där vi skapar en majoritet, det kallar jag ett stabilt styre, en minoritet bestående av 13 mandat av 35 mandat ser jag som ett ytterst ostabilt styre.

Svalövs kommun står inför stora utmaningar under kommande mandatperiod. Hela valrörelsen i debatter och andra liknande situationer har jag uppfattat att vi som lokalpolitiker i Svalövs kommun är väldigt samstämmiga i många frågor. Ja det stämmer att centralt i politiken har vi markant stora skillnader i våras respektive politik. Därför bör vi vända på alla stenar för att hitta en stabil majoritet i Svalövs kommun.

Men enligt dig så finns det endast en lösning för Svalövs kommun, och det är ett minoritetsstyre med 13 mandat. Det krävs att 18 mandat för att ett beslut skall gå igenom. Var finns ansvarstagandet och klokheten i detta?

Vi från Socialdemokraterna har öppet visat att vi är öppna för att ta ansvar i ett majoritetsstyre, vilket vi anser vara ett stabilt och långsiktigt styre för Svalövs kommun.

Jan Zielinski

Socialdemokraterna

Publicerad 10 October 2018 13:30