BIOGAS. Kjell Christensson visar EU-kandidaten Tuve Skånberg och lokala företrädare för Kristdemokraterna runt i biogasanläggningen vid Värmö. Foto: Malin Nävelsö

BIOGAS. Kjell Christensson visar EU-kandidaten Tuve Skånberg och lokala företrädare för Kristdemokraterna runt i biogasanläggningen vid Värmö. Foto: Malin Nävelsö

Politiker nyfikna på gas

KD besökte biogasanläggning

Av
Malin Nävelsö

VÄRMÖ. Lokala partiföreträdare besökte tillsammans med Tuve Skånberg, KD:s femtenamn till EU, försöksanläggningen Agrigas utanför Billeberga. Anläggningen har kapacitet för att göra storskaliga forskningsförsök och är en del av Avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet.

Anläggningen arbetar i dag huvudsakligen med restprodukter från växtodling, berättar Kjell Christensson på Biogas Syd. Inom en snar framtid kommer man att investera i ett bioraffinaderi.

– Det kan ge mycket, eftersom man kan utvinna kemikalier ur biomassa, köra resten till biogas och i slutändan använda det som är kvar som gödsel, säger Kjell Christensson.

Miljöeffekter centrala
Kristdemokraterna har valt att profilera sig på miljöfrågor i det stundande EU-valet. Även lokalt vill KD lyfta miljö- och naturfrågorna på den politiska dagordningen.

– Kommunen har gjort mycket för att fasa ut oljan, säger Karl-Erik Karlsson, vice ordförande i KD Svalöv.

Kjell Christensson hoppas att politiska beslut på olika nivåer kan leda till att biogasproduktionen blir mer lönsam. I dag måste alla biogasprojekt bära sig av egen kraft utifrån vad gasproduktionen kan ge.

– Vi får inte något betalt för de miljöeffekter som biogasproduktionen ger, trots att dessa är betydande, säger han.

Skånsk EU-kandidat värnar om Östersjön

MILJÖ. Tuve Skånberg bor på Österlen och ser varje dag hur Östersjön hotas av allt större nedsmutsning. Nu hoppas han att en plats i EU-parlamentet för KD skall ge honom möjlighet att driva frågan på rätt nivå.

– Detta är oerhört viktigt. I EU kan vi få det storskaligt och få med alla dem det berör, säger Tuve Skånberg.

Rätt nivå
Efter femton års motioner till Riksdagen i ämnet Östersjön anser Tuve Skånberg att det är dags att ta frågan till en ny nivå. Som femtenamn på KD:s lista måste han sikta på ett starkt personval för att ha en sannolik chans att komma in i parlamentet.

– Jag vill få vanligt folk att inse att Östersjön och den lokala miljön är tillräckligt viktiga frågor för att avgöra vilket parti man skall välja, säger han.

Biogasprojektet i Värmö intresserar Tuve Skånberg och han hoppas att det sker en snabb utveckling på området, eftersom det ger miljövinster på mer än ett ställe.

Växter blir bränsle

GASER. När mikroorganismer bryter ned biologiskt nedbrytbart avfall i en syrefri (anaerob) miljö, bildas metan och koldioxid. Det är metanen som vi kallar biogas och som kan användas som bränsle. Biogas kan utvinnas i reningsverk, på soptippar och på andra platser där biologiskt nedbrytbart material finns. Rötgas och sumpgas är andra namn på biogas. I dag pågår många försök inom bland annat lantbruket, för att på ett effektivare sätt ta tillvara biomassa för gasutvinning. Slutprodukterna vid biogasutvinning blir dels metangas som är ett fullvärdigt biobränsle för exempelvis fordon, dels rötslam som kan användas inom jordbruket som gödsel om det inte är förorenat.

Publicerad 26 May 2009 13:53