SKRÄP. Mindre restavfall och mer återvinning är målet för projektet

SKRÄP. Mindre restavfall och mer återvinning är målet för projektet "Sopkoll". Arkivfoto: Jessica Ekström

Bättre koll på soporna

Kommunsamarbete för mer återvinning

SVALÖV. "Sopkoll" är ett nyligen inlett samarbete mellan åtta kommuner i nordvästra Skåne. Svalöv har en källsorteringsgrad på 30,5 procent, vilket är näst sämst av de åtta kommuner som deltar i projektet.

Genom samarbetet vill kommunerna uppnå minsta möjliga miljöbelastning och klimatpåverkan. Målet är att göra detta på ett enkelt vis och till lägsta kostnad för medborgarna.

Arbetet med "Sopkoll" kommer att pågå under hela 2010. I projektet ska man presentera ett förslag på hur kommunerna kan skapa ett hållbart system för att minimera miljöbelastningen och klimatpåverkan. Tanken är också att kommunerna ska göra en gemensam upphandling för att nå en effektivare avfallshantering inom Skåne Nordväst.

Enligt statistik från 2008 lämnar Svalövsbon dessa avfallsmängder, räknat i kilo per invånare och år:
Restavfall: 250.
Matavfall: 12,5.
Tidningar: 62.
Papper: 8,6.
Glas: 23.
Plast: 2,3.
Metall: 1,1.

Publicerad 11 January 2010 14:24