Miljöarbete med barn prisas


SVALÖV. Kommunfullmäktige avslutade traditionsenligt 2009 med ett litet högtidligare möte. Decembermötet inleddes med sång, musik, luciatåg och utdelning av kommunens olika priser.Kulturskolan stod för luciatåget och övrig underhållning.

Årets miljöpris gick till Garvarens förskola i Teckomatorp, för sitt målmedvetna arbete med miljöfrågor i den vardagliga verksamheten. Förskolan är certifierad med Grön Flagg och arbetar bland annat med sopsortering och naturpedagogik. Priset motiveras också med att förskolan inspirerat andra förskolor i kommunen att arbeta på liknande vis.

Premium för husvård
Även byggnadsvårdspremiet gick till Teckomatorp detta år. Maj-Britt och Nils Nilsson premieras för att ha bevarat stilen och karaktären på sitt hus på Karlsgatan 45. I motiveringen betonas också att trädgården med bland annat slingrande buxbomshäckar stämmer väl överens med huset.

Sammantaget utgör byggnaden ett fint exempel på ett bostadshus från sin tid och det har varsamt vårdats av de nuvarande ägarna under mer än 30 år. Huset har klassningen 1B i kommunens byggnadsinventering, vilket innebär att det har ett kulturhistoriskt och miljömässigt värde, samt ligger inom riksintresse för kulturmiljövård.

Årets miljöpris och byggnadsvårdspremium delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Gunnar Bengtsson.

Publicerad 13 January 2010 14:58