DELAKTIGHET. Kommunen satsar nu på mer delaktighet för medborgarna. Arkivfoto: Malin Nävelsö

DELAKTIGHET. Kommunen satsar nu på mer delaktighet för medborgarna. Arkivfoto: Malin Nävelsö

Mer delaktighet i Folkhälsoplanen

Kommunen reviderar målen

SVALÖV. Svalövs kommun uppdaterar sin Folkhälsoplan med ett nytt prioriterat område, nämligen delaktighet och inflytande. Arbete inom området pågår redan i kommunen, då den nya politiska organisationen har starkt fokus på ökat medborgarinflytande.

I en kommentar efter kommunstyrelsens sammanträde i januari anger kommunalrådet Karl-Erik Kruse två skäl för tillägget: "Dels arbetar Svalövs kommun redan aktivt med att försöka öka medborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande genom den nya politiska organisation vi har sedan den 1 juli 2009 med beredningar under kommunfullmäktige. Dels har region Skåne och Kommunförbundet Skåne lagt in detta område som ett prioriterat område för hela Skåne."

Förutom vissa mindre revideringar ser Folkhälsoplanen i övrigt ut som under 2009.

Publicerad 14 January 2010 12:31