ÄGARE. Svalövs Golfbanan kan inom kort drivas i ny regi. Två bud är lagda på anläggningen. Arkivfoto: Malin Nävelsö

ÄGARE. Svalövs Golfbanan kan inom kort drivas i ny regi. Två bud är lagda på anläggningen. Arkivfoto: Malin Nävelsö

Två budgivare vill ha golfbanan

Svalövs Golfbana kan få nya ägare

TORRLÖSA. Nya ägare är på väg att ta över Svalövs Golfbana. Just nu har banan två ägargrupper som båda lagt bud på bolagets aktier. VD Stefan Krüeger menar att nya ägare kan tillföra kapital som ger banan möjlighet att utvecklas vidare.
Månstorps Golfanläggning AB som driver golfbanan i Svalöv har fått två konkurrerande bud på bolagets aktier. Bolaget består i dag av 525 aktier med ett ganska spritt ägande. Svalövs Golfklubb äger 63 aktier, vilket motsvarar tolv procent.
– Golfklubbens andel skall ge dem en säkerhet oavsett hur ägarförhållandena ser ut.
Budgivare tog kontakt
Stefan Krüeger berättar att man diskuterat att försöka ta in kapital, men i stället blev nu golfbanan kontaktad av intressenter.
– Det känns mer attraktivt att få in dem så här. Här vet vi att någon kommer in och tar över anläggningen med goda möjligheter att driva och utveckla den.
De två bud som nu kommit in har gått ut till samtliga aktieägare och golfbanans ledning ställer sig bakom båda, men tar för övrigt inte någon mer aktiv roll.
– Vi bara förmedlar detta. Sedan är det sant att om golfbanan skall kunna ta nästa steg så behövs det mer kapital, säger Stefan Krüeger.
När det gäller buden så är det ena budet lagt av Tomas Björklund och Göran Andersson och det andra budet är lagt av Lars Andersson, Lars Persson och Per-Axel Bengtsson. Båda budgivargrupperna är i dag engagerade i golfbanan och golfklubben på olika sätt.
Klubben positiv
Vid ett informationsmöte beslutade Svalövs Golfklubb att gå vidare med de lagda buden. Klubbens styrelse har konsulterat klubbar i liknande situation och mot bakgrund av detta lade styrelsen man ett förslag för huvudprinciperna i ett avtal som man anser bör råda mellan klubb och en framtida ägare av golfanläggningen.
Mötet ställde sig enhälligt bakom styrelsens förslag till förhandlingsunderlag och styrelsen fick uppdraget att förhandla fram ett så bra förslag till avtal som möjligt med de olika budgivarna.

Publicerad 01 July 2010 19:55