VIKTIGT. ?Kjeld Jacobsen och Ulrika Nilsson från Svalöfs gymnasium är överens med Per-Olof Knutsson från Säkert Bondförnuft om att säkerheten inom jord- och skogsbruk måste förbättras. Foto: Malin Nävelsö

VIKTIGT. ?Kjeld Jacobsen och Ulrika Nilsson från Svalöfs gymnasium är överens med Per-Olof Knutsson från Säkert Bondförnuft om att säkerheten inom jord- och skogsbruk måste förbättras. Foto: Malin Nävelsö

Gårdarna skall bli säkrare

Samverkan för färre olyckor

SVALÖV. Projektet Säkert Bondförnuft som gästar Svalöfs gymnasium till helgen syftar till att minska antalet olyckor inom skogs- och jordbruk. Det gäller att satsa på upplysning och att få folk att tänka ett steg längre, menar Per-Olof Knutsson på LRF som arbetar som handledare i projektet. Tack vare att projektet delvis finansieras av EU har man resurser att göra gårdsbesök.
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fick 2008 i uppdrag av regeringen att skapa en riksomfattande kampanj för att minska olyckorna i lantbruket.
– Det är lätt att säga att man skall ta det lilla lugna. Vi vill försöka hjälpa lantbrukarna att se riskerna. Man ser inte sina egna faror, så egentligen skulle alla gå till grannen och titta, säger Per-Olof Knutsson.
Många olyckor
Jord- och skogsbruket är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Varje år omkommer 10-15 personer på gårdar runt om i landet, flera av dem barn. Dessutom skadas tusentals personer årligen.
– Att så många barn drabbas är det riktigt hemska. Lantbruk är inte som andra arbetsplatser, eftersom de ofta är boendemiljö också, säger Per-Olof Knutsson.
Frivillig bas
SLU utbildar inom Säkert Bondförnuft handledare, som sedan samordnas av LRF lokalt. Handledarna skall arbeta nära lantbrukarna.
– Vi skall göra gårdsbesök och så får de en åtgärdslista. Det är frivilligt, så det är klart att vi inte når alla, men det är den vägen vi skall försöka.
Målet är att ta ett helhetsgrepp på de gårdar som besöks, så det inte bara blir punktbesiktningar av vissa delar, utan en hel gårdsvandring som lantbrukarna sedan kan bygga nya rutiner på. Projektet riktar sig i första hand till små gårdar med få eller inga anställda.

Publicerad 01 October 2010 15:09