EGET. Från och med i år kommer Svalöfs gymnasium att drivas i kommunal regi, när gymnasieförbunder Landskrona-Kävlinge-Svalöv upplöses. Arkivfoto: Malin Nävelsö

EGET. Från och med i år kommer Svalöfs gymnasium att drivas i kommunal regi, när gymnasieförbunder Landskrona-Kävlinge-Svalöv upplöses. Arkivfoto: Malin Nävelsö

Skolförbund går i graven

Gymnasieskola i egen regi

SVALÖV. Gymnasieförbundet Landskrona-Kävlinge-Svalöv skall upplösas. Enligt en överenskommelse blir det slut på samarbetet 30 juni i år. Orsaken är att Kävlinge kommun 2009 begärde utträde ur förbundet.

Kommunstyrelsen föreslår att Svalövs kommun skall gå med på upplösningen, eftersom både Kävlinge och Landskrona önskar en sådan. I en kommentar till förslaget skriver kommunalrådet Karl-Erik Kruse (S): ”Från min sida är jag angelägen om att upplösningen av förbundet ska ske på ett sådant sätt att verksamheterna vid förbundets skolor blir så lite negativt påverkade som möjligt av gymnasieförbundets upplösning.”

Från Svalövs sida vill man också lägga vikt vid att de tre kommunerna skall verka för fortsatt fritt sök för elever i Skåne. Många av eleverna som i dag går på Svalöfs gymnasium kommer från andra delar av Skåne. Kommunen måste nu besluta om vilket politiskt organ som ska vara styrelse för Svalöfs gymnasium efter den 1 juli 2011 och ta fram en förvaltningsorganisation.

Publicerad 21 January 2011 11:22