Pia Persson och barnen klär sig efter väder.
– Våra barn är sällan sjuka och föräldrarna berättar att de somnar tidigt om kvällarna efter en aktiv dag i friska luften, säger Pia. Foto: Pauline Bengtsson

Pia Persson och barnen klär sig efter väder. – Våra barn är sällan sjuka och föräldrarna berättar att de somnar tidigt om kvällarna efter en aktiv dag i friska luften, säger Pia. Foto: Pauline Bengtsson

Kläder efter väder ...

... men lokalen i Kågerödslund efterlängtad

Av
Pauline Bengtsson

KÅGERÖD. Förskolan Ekdungen i Kågeröd har haft uteverksamhet i mer än två år. Nu får utebarnen en egen lokal inne i Kågerödslund som kommunen hyr. Där kan både barn och vuxna värma sig och gå på toaletten.

– Även om vi gör allt utomhus är det skönt att kunna torka barnens kläder mellan varven, säger barnskötaren Pia Persson som är en av de drivande krafterna bakom uteförskolan.

För en månad sedan fick utedagiset Vita ute tillgång till lokalen inne i Kågerödslund. Även om uteavdelningens pedagogik bygger på att barn och vuxna drar nytta av det som naturen har att erbjuda är personalen glada över den komfort som en lokal med toaletter och torkskåp kan erbjuda.

– När det ösregnat i några timmar är det skönt att kunna torka barnens kläder. Dessutom ger lokalen vår verksamhet än mer känslan av att vi är en fristående verksamhet, menar Pia Parsson som arbetat som barnskötare i mer än trettio år.

Naturlig matematik
Arton barn mellan fyra och fem år tillhör Vita ute. Från och med i september har förskolan börjar med ett intag av barn från fyra års ålder. Nedre gränsen låg tidigare på fem år.

– Detta är både ett önskemål från många föräldrar och ett sätt för oss att påbörja en utvidgning av verksamheten, säger Pia Persson.

Vita utes dagar är fyllda av naturupplevelser. Mål som att barnen ska introduceras för matematik redan i förskolan kommer in i pedagogiken på ett naturligt sätt med pinnar, stenar och andra föremål som barnen kommer i kontakt under dagen. Pia hör aldrig något barn säga att "Vad ska jag göra - Jag har tråkigt" utan kreativiteten är på topp eftersom naturen är föränderlig och inbjuder till olika typer av lekar och upplevelser beroende på årstid.

Från ett år
Någon speciell utepedagogik förutom "learning by doing" har man inte på Vita ute. Däremot krävs det att personalen som arbetar på förskolan brinner för att bedriva förskoleverksamhet utomhus. Och att barnen som går på avdelningen trivs med att vara utomhus i alla väder.

– Föräldrarna som väljer att ha sina barn på en uteförskola gör det valet för att de känner sina barn. Vissa trivs med att vara inomhus mer och andra inte, säger Pia.

Även om barnen i den nuvarande verksamheten är mellan fyra och fem år är målet så småningom att kunna erbjuda uteverksamhet från förskolestart.
Något Martin Fredriksson, pappa till Theo Fredriksson, tycker verkar vara en bra idé.

– Theo är en riktig uteunge. Även hans syster har gått här. Men det är bra att de fått lokalen här för de senaste vintrarna har varit riktigt kalla och då är det skönt att de har ett eget ställe att samlas på, säger Martin Fredriksson.

UTEVERKSAMHET. Pia Persson och barnen klär sig efter väder.
– Våra barn är sällan sjuka och föräldrarna berättar att de somnar tidigt om kvällarna efter en aktiv dag i friska luften, säger Pia. Foto: Pauline Bengtsson

UTEVERKSAMHET. Pia Persson och barnen klär sig efter väder. – Våra barn är sällan sjuka och föräldrarna berättar att de somnar tidigt om kvällarna efter en aktiv dag i friska luften, säger Pia. Foto: Pauline Bengtsson

UTEVERKSAMHET. Pia Persson och barnen klär sig efter väder.
– Våra barn är sällan sjuka och föräldrarna berättar att de somnar tidigt om kvällarna efter en aktiv dag i friska luften, säger Pia. Foto: Pauline Bengtsson

UTEVERKSAMHET. Pia Persson och barnen klär sig efter väder. – Våra barn är sällan sjuka och föräldrarna berättar att de somnar tidigt om kvällarna efter en aktiv dag i friska luften, säger Pia. Foto: Pauline Bengtsson

Publicerad 01 December 2011 03:00