Amanda Svensson var nominerad till årets Augustpris och kommer till kulturhuset i Svalöv den åttonde december för att föra ett digitalt författarsamtal med kollegan Anna Jörgensdotter som under dagen kommer att sitta på folkhögskolan i Skurup där hon fått sin författarutbildning. Samtalet kommer att kunna följas av alla som är intresserade i morgon mellan klockan 14-16. Foto: Andreas Rasmusson

Amanda Svensson var nominerad till årets Augustpris och kommer till kulturhuset i Svalöv den åttonde december för att föra ett digitalt författarsamtal med kollegan Anna Jörgensdotter som under dagen kommer att sitta på folkhögskolan i Skurup där hon fått sin författarutbildning. Samtalet kommer att kunna följas av alla som är intresserade i morgon mellan klockan 14-16. Foto: Andreas Rasmusson

På länk till Skurup

Digitala författarsamtal med hjälp av regionalt stöd

Av
Pauline Bengtsson

SVALÖV. Svalövs kommun är med i ett pilotprojekt om digital infrastruktur i Skåne. Den som vill lyssna till ett samtal mellan augustnominerade Amanda Svensson från Malmö och uppmärksammade Anna Jörgensdotter från Sandviken kan bege sig till kulturhuset i Svalöv den åttonde december.

Författarsamtalet är en del av pilotprojektet Digital Infrastruktur Skåne som finansieras av Regionala tillväxtnämnden och en rad andra aktörer. Svalöv och Skurup är två skånska kommuner som är med i pilotprojektetvars syfte är att utveckla den digitala infrastrukturen i Skåne. I förlängningen kan det handla om möjligheter för den mindre orten att ta del av ett större utbud.

I år kunde till exempel eleverna på Linåkerskolan se på samma filmer som barn- och unga i Malmö när det var dags för den årliga BUFF-festivalen. Annelien van der Tang på Svalövs bibliotek menar att projektet underlättar kulturupplevelser för de unga i kommunen.

Strul med kommunikationer
– Förra året arrangerade jag så att Linåkerskolan kunde åka till Malmö för att se vissa filmer men det var så mycket strul med kommunikationer att det höll på att gå om intet. Med den nya digitala tekniken så kan de unga inte bara se filmen utan få delta som om de vore i Malmö, säger Annelien.

Genom projektet har dessutom biblioteket och folkhögskolans fått en naturlig kontakt som i framtiden kan leda till ett ökat samarbete.

– Det är ett spännande projekt som också visar vad ett traditionellt författarsamtal som normalt sett sker på biblioteket och dit åhörarna kommer kan ge i den formen som det nu provas. Nu kan två författare samtala kring ett ämne på två olika orter och publiken på bägge ställena kan vara med och interagera med varandra. Kanske händer det oväntade saker i den formen av samtal, menar Annelien som varit med och valt ut just Amanda Svensson och Anna Jörgensdotter som båda gått på respektive folkhögskolor som nu är värdar för det digitala Författarsamtalet.

Demokratisk fråga
Jenny Sahlström på Film i Skåne är projektledare för den regionala satsningen med syfte att utveckla den digitala infrastrukturen i Skåne.

– I förlängningen handlar digitala strategier om demokrati, den mindre orten ska också ha tillgång till kulturupplevelser eller andra arrangemang, och även ha utbyte med andra orter, säger Jenny Sahlström.

FOTNOT. Författarsamtalet är ett test, vilket innebär att vissa störningar kan förekomma.

Författarsamtal

Var: På kulturhuset i Svalöv. Medverkande: Amanda Svensson och Anna Jörgensdotter samt publik i Svalöv och Skurup. När: Torsdagen den åttonde december mellan klockan 14-16.

Publicerad 01 December 2011 03:00