”Vi är redo när tågtrafiken kommer i gång”

Kommunen arbetar med detaljplan för en tågstation

Av
Pauline Bengtsson

SVALÖV. Pågatåg, torgplanering och modernt tänk vad gäller de nya förskolorna. Även ett modernt höghus med hyres- eller bostadsrätter finns med i tankarna inför framtiden.

Pågatågets varande eller ickevarande är en fråga som berör alla Svalövsbor. Innan 2021 blir det med största sannolikhet inget pågatåg till och från Svalöv. Men när det väl kommer så vill kommunen vara förberedda genom att ha en färdig station med perronger.

– Stationen kommer att ligga bakom nuvarande Magasinetbyggnaden. Vi jobbar just nu med detaljplanen och även om det ligger en bra bit in i framtiden så vill vi vara färdiga när tåget väl kommer. Vi ska inte vara en ytterligare försenande faktor, menar Vlasta Sabljak, planarkitekt på Svalövs kommun.
Evenemang
Den nu färdigställda Kommunhusplatsen är inte enbart tänkt som en parkeringsplats utan är byggd med tanke på även kunna fungera som en torg- eller evenemangsplats.

– Det är en hel yta som går att stänga av vid behov och vi är öppna för olika typer av arrangemang, säger Vlasta.
Även ett femvåningshus med antingen hyres- eller bostadsrätter planeras i närheten av Kommunhusplatsen på andra sidan Lugguddevägen.

Sutteränghus
– Det är ännu på planeringsstadiet men en intressent finns så det kommer vi att titta närmare på här framöver, säger Vlasta som just nu är mycket nöjd med den nya förskolan på Kyrkovägen som är byggd enligt ett modernt upplägg utan korridorer och med miljön i fokus i form av jordvärme och solfångare.

Ytterligare planer som kommunen har är att bygga ut kulturhuset, se över Kvarndammen och att bygga sutteränghus bakom Folkets hus.


null

Publicerad 20 January 2012 12:00