Kristina Jeppsson är biträdande projektledare på BT Kemi Efterbehandling och menar att de gamla löpsedlarna ger en bra bild av vilket uppseende giftskandalen väckte. Foto: Malin Nävelsö

Kristina Jeppsson är biträdande projektledare på BT Kemi Efterbehandling och menar att de gamla löpsedlarna ger en bra bild av vilket uppseende giftskandalen väckte. Foto: Malin Nävelsö

Sanering i många år framöver

Extra information till medborgare

TECKOMATORP. Saneringen av BT Kemis gamla område är långt ifrån klar. Nu satsar projektet BT Kemi Efterbehandling på lite extra information och skickar ut en rejäl informationsbroschyr till alla hushåll i byn.
– Information är en viktig del av projektet och vi har jobbat mycket med den hela tiden. Den här broschyren sammanfattar både historien och processen i saneringen på ett läsligt vis. Alla intresserade kan också hämta broschyren på kommunhuset från 1 juni, säger biträdande projektledare Kristina Jeppsson.

Sanering nummer två

Det norra området är färdigsanerat och omvandlat till park och nu kommer turen till det södra området. Detta område sanerades av Länsstyrelsen med start på 1970-talet, men det har senare vist sig att den saneringen inte räcker till.
– Till exempel under de gamla betsvämmorna (som före BT Kemi användes till att tvätta betor) vet vi att det finns föroreningar flera meter ner. Området behöver undersökas ordentligt, så vi vet vad som finns där när vi börjar sanera, säger Kristina Jeppsson.
Enligt Kristina Jeppsson blir saneringen av södra området troligen ännu mer komplicerad än av det norra. På södra området finns byggnader och företag, som efter många turer nu gör sig redo att flytta ut. Dessutom finns där många betongkonstruktioner i marken.

biträdande projektledaren Kristina Jeppsson på BT Kemi Efterbehandling visar upp en del av de löpsedlar som visar vilken uppmärksamhet skandalen fick på 70-talet. Foto: Malin Nävelsö

biträdande projektledaren Kristina Jeppsson på BT Kemi Efterbehandling visar upp en del av de löpsedlar som visar vilken uppmärksamhet skandalen fick på 70-talet. Foto: Malin Nävelsö

Upphandling överklagad

För etapp 1 i saneringen av södra området har projektet fått 33 miljoner kronor från Naturvårdsverket. Denna första etapp handlar om utredning och provtagningar.
– Vi är klara med de flesta konsultupphandlingar, men det har blivit tvist kring en där en part överklagat, säger Kristina Jeppsson.
Saneringen av södra området är uppdelad i tre etapper, där den egentliga saneringen sker först i etapp 3. Någon definitiv slutpunkt för saneringen finns inte än, men Teckomatorpsborna kan räkna med att BT Kemi Efterbehandling kommer att vara igång många år ännu.

Publicerad 01 June 2012 15:00