Några ledande politiker funderar över kommunens framtid under 2013. Hur blir det till exempel med Söderåsbanan? Arkivfoto: Malin Nävelsö

Några ledande politiker funderar över kommunens framtid under 2013. Hur blir det till exempel med Söderåsbanan? Arkivfoto: Malin Nävelsö

Idéer för året

Politiker i framtidspanel

SVALÖV. Nytt år och nya möjligheter. Lokaltidningen låter kommunens ledande politiker komma med lite visioner, tankar och önskningar för 2013 genom att svara på tre frågor.
1. Vilka är de tre viktigaste frågorna för Svalövs kommun under 2013?
2. Vilken fråga kommer du själv att driva med extra energi och hur kommer du driva den?
3. Vad skulle du önska till kommunen om du fick önska fritt?

Birgitta Jönsson (S), kommunalråd

1. Få fram tomtmark så att vi kan bygga mer och öka befolkningen. Förbättra resultaten i skolan ännu mer – vi är på rätt väg, men det finns mer att göra. Söderåsbanan – vi hoppas på ett besked om när det blir persontrafik, om vi hade fått ett år när vi visste så hade det varit enklare.
2. Jag kommer att driva alla de tre frågorna lika mycket, för de går hand i hand. Har vi bra skola och kollektivtrafik kan vi få folk att flytta hit. Har vi bra med tomter kan vi få folk att flytta hit. Det är den stora frågan.
3. Jag vill ha pågatåg till Svalöv. Kommunikationer är jätteviktigt!

Charlotte Wachtmeister (M), kommunalråd

1. Att se kommunens möjligheter och inte bara problemen, utveckling av bostadsområden och en fortsatt utveckling av skolan.
2. Jag kommer att driva utveckling av bostadsområdena genom mitt ordförandeskap i Samhällsbyggnadsutskottet.
3. Ännu bättre kommunikationer bland annat att buss 230:s restid blir kortare till Helsingborg.

Torbjörn Ekelund, ordförande för FP

1. Utveckla skolan i kommunen i syfte att förbättra skolresultaten för att ge så många ungdomar som möjligt en så bra start som möjligt i livet. Fortsätta arbeta för att förbättra kollektivtrafiken i allmänhet och Pågatågstrafiken i synnerhet. Både halvtimmestrafik på Rååbanan och persontrafik på Söderåsbanan är viktiga. Ta krafttag mot kriminaliteten så att invånarna känner sig trygga. Kommunen måste verka för att polisen skall förbättra sitt resultat när det gäller uppklarande av brott.
2. Jag kommer på grund av mitt nya uppdrag som ordförande i Utbildningsnämnden att lägga extra möda på utvecklingen av skolan. Jag skulle vilja driva frågan genom att bland annat sätta läraren och lärarrollen i centrum. Läraren är helt avgörande för resultatet. Läraren bör få möjligheter till vidareutveckling och karriärmöjligheter. Det finns inga snabba lösningar, bara hårt arbete.
3. Att allt hårt arbete som redan nu utförs av kommunens medarbetare kunde krönas med kraftiga lyft i de rankingar som finns, tex “Årets Skolkommun”, “Årets boendekommun” och “Årets Företagarkommun.

Christer Laurell (C), oppositionsråd

1. Allra viktigaste är att få hit folk och vända den negativa trenden. Om folk skall flytta hit måste de ha någonstans att bo och då måste vi ha hyresrätter – vi har ett eget bostadsbolag som måste jobba mer aktivt. Inflyttningen är det viktigaste projektet som vi måste ta tag i och jobba med över partigränserna. Skolan är också viktig. Den är bra men kan bli ännu bättre. Vi måste marknadsföra oss! Vi har ett jättebra gymnasium, vi har Fridhem och vi har byskolor som vi skall värna om dem. Kommunikationerna är det tredje - det vore fantastiskt bra om vi kunde få halvtimmestrafik från Teckomatorp.
2. Att aktivt gå ut och jobba för att få folk att vilja flytta hit, både som politiker och i andra nätverk.
3. Svalövs kommun har alla förutsättningar att få en bra expansion och utveckling, vi har kunskap, natur och kommunikationer. En framtidsdröm är persontrafik på Söderåsbanan!

Publicerad 09 January 2013 12:00