Torbjörn Ekelund (FP), ordförande i utbildningsutskottet, glädjer sig över Linåkerelevernas resultat. Foto: Jonas Lundin

Torbjörn Ekelund (FP), ordförande i utbildningsutskottet, glädjer sig över Linåkerelevernas resultat. Foto: Jonas Lundin

Svalövselever slår rekord

SVALÖV. Niorna på Linåker gör riktigt bra i från sig. Om trenden håller i sig kan Svalövselevrna snart ligga en bra bit över rikssnittet när de går ut i vår.

Av
Jonas Lundin

– Snart kan vi visa upp en skola en bit över rikssnittet, säger Torbjörn Ekelund (FP), ordförande i utbildningsutskottet i Svalövs kommun.

Över rikssnittet

Det var i december som Linåkerniornas goda resultat blev synliga i statistiken i kommun- och landstingsdatatbasen. Där kan man jämföra niondeklassares så kallade meritvärden kommun- och riksvis. Ett så kallat meritvärde baseras på eleven/elevernas betyg och speglar betygsbilden. Det visade sig att niondeklassarna på Linåker har gjort riktigt bra i från sig. Redan i december 2013 hade de nått upp till meritvärde 192.
Året dessförinnan låg niornas meritvärde vid jultid på 172. När de sedan gick ut till sommaren 2013 landade deras meritvärde på 193, en ökning med 21 poäng.
Skulle man räkna med motsvarande ökning för niorna som går ut 2014, så skulle det innebära att Svalövseleverna hamnar på 213, en bra bit över rikssnittet, som för kommunala skolor är 207.
– Det är ett jättelyft, säger Torbjörn Ekelund (FP).

Locka barnfamiljer

Sedan Torbjörn Ekelund (FP) tillträdde som ordförande för utbildningsutskottet och Kerstin Lingebrant blev utbildningschef den 1 januari år 2013 har de varit med om att sätta i gång sju av åtta pågående utvecklingsverksamheter för att förbättra kvaliteten i skolan.
– Men det absolut viktigaste arbetet sker ute i lektionssalarna, säger Torbjörn Ekelund (FP).
Att ha en bra skola, är ett sätt att locka barnfamiljer till Svalöv, berättar Torbjörn Ekelund.
– Det är människor vi ska ha hit. Därför satsar vi på skola. Det är en framgångsfaktor för oss, säger Torbjörn Ekelund (FP).

Publicerad 27 January 2014 12:00