Ann-Sofie Albrekt har i flera år försökt få hemspråksundervisning till sin son. Nu anmäler hon Svalövs kommun till skolinspektionen. Foto: Privat

Ann-Sofie Albrekt har i flera år försökt få hemspråksundervisning till sin son. Nu anmäler hon Svalövs kommun till skolinspektionen. Foto: Privat

Sonen får inte hemspråk

I fyra år har hon förgäves sökt hemspråksundervisning i danska för sin son. Nu anmäler Teckomatorpsbon Ann-Sofie Albrekt Svalövs kommun till Skolinspektionen.

Av
Jonas Lundin

I september belyste Lokaltidningen problemet i en artikel. Vad har hänt sedan dess?
– Vad gäller undervisning har det inte hänt något. Min son får fortfarande ingen undervisning. Jag har pratat och skrivit till alla ansvariga. Där har det inte kommit fram något alls. Vi har gjort en anmälan för att vi vill ha en objektiv granskning av det här.
– Det har ju kommit ett nytt direktiv från regeringen. I en utredning förslår man att man ska ha distansundervisning i minoritetsspråk och hemspråk när inte annan undervisning kan ges. Jag har ställt frågan om kommunen ligger i startgroparna att fixa till distansundervisning.
Vad har ni fått för respons från kommunen?
– Vi har inte fått någon respons. Det är en djup tystnad. Man svarar inte på mejl längre. Det är också en anledning till att jag anmält det här, man sköter inte ens kommunikationen som man ska.
– Vi vill ha upp diskussionen på agendan, det får man bara genom att göra frågan offentlig.
Hur har det gått med danskan för er son?
– Vi kämpar ju på här hemma, hade han haft undervisning hade haft möjlighet lära sig mer. Han lär sig bara tala i hemmet, vi hinner inte lära honom läsa och skriva danska, det haltar.
Känner du flera danska barn som behöver hemspråksundervisning i kommunen?
– Det finns tillräckligt många barn i kommunen som har danska som modersmål för att man ska ha rätt till hemspråksundervisning. Det är väldigt många som inte anmält intresse för man vet inte att man har rätt till det, man får inte de blanketterna, därför är det ju många fler som har en önskan än som är anmälda.
– Det är ju en annan sak som inte skolan gör. De upplyser inte om rätten till hemspråksundervisning.
Du har danska vänner i Lund, vars barn har hemspråksundervisning.
– De kan välja dansklärare i Lund, därför är det svårt att förstå att vi inte kan få lärare eller samarbeta med grannkommunerna, min misstanke är att man inte ens försökt.

Publicerad 01 March 2014 12:00