Gunlög Stenfelt (FP) tar emot ordförandekubban från Roy Wernberg (S), hennes motkandidat i omröstningen om ordförandeposten i kommunfullmäktige. Foto: Per Eeg-Olofsson

Gunlög Stenfelt (FP) tar emot ordförandekubban från Roy Wernberg (S), hennes motkandidat i omröstningen om ordförandeposten i kommunfullmäktige. Foto: Per Eeg-Olofsson

Gunlög Stenfelt (FP) blir första kvinna som kommunfullmäktigeordförande

SD nu med i presidiet

Av
LOKALTIDNINGEN

LANDSKRONA. Treklöverns kandidat, Gunlög Stenfelt (FP) blir kommunfullmäktiges nya ordförande. Det står klart efter omröstningen under måndagskvällens möte med det nyvalda kommunfullmäktige i Landskrona. Med röstsiffrorna 31 mot 20 slog hon därmed vänsterblockets (S+V) kandidat Roy Wernberg (S) och blir den första kvinnliga fullmäktigeordföranden i Landskronas historia. Röstsiffrorna 31 mot 20 betyder (sannolikt) att fullmäktiges 51 ledamöter röstat blocktroget och att SD med sin vågmästarroll på 11 mandat stött treklövern.
Efter resultatet av den slutna omröstningen till ordförandeposten tillkännagivits begärde Socialdemokraterna en ajournering på samanlagt 15 minuter. Efter denna förklarade Roy Wernberg, som satt ordförande för kvällen, att han inte ställer upp för val till posten som förste vice ordförande, med hänvisning till att det är praxis att oppositionen tillsätter andre vice ordförande, den styrande majoriteten de övriga två. Fullmäktige valde istället Wernberg som andre vice ordförande. Som förste vice ordförande valdes SD:s kandidat Daniel Petersson. Därmed är SD nu representerat i fullmäktiges presidium, något som Torkild Strandberg (FP) i ett anförande framhöll som rimligt med tanke på mandatfördelningen.
 
Ny ordförande i valutskottet blir Lisa Flinth (FP) som vann mot motkandidaten Eva Örtegren (S) med röstsiffrorna 31 mot 20, alltså samma siffror som i valet till kommunfullmäktigeordförande. Eva Örtegren blir vice ordförande.

Publicerad 20 October 2014 21:10