Det är 30 fler barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll i Svalövs kommun år 2012, jämfört med 2011, enligt en rapport från Rädda Barnen.

Det är 30 fler barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll i Svalövs kommun år 2012, jämfört med 2011, enligt en rapport från Rädda Barnen.

Fler fattiga barn i Svalöv

Av
Jonas Lundin

SVALÖV. Nära tolv procent av Svalövs barn räknas som fattiga, enligt en färsk rapport om barnfattigdom från Rädda Barnen. Svalövs socialchef Susanne Rosenström märker av en ökande trend.

Svalöv hamnar på plats 180 av landets 290 kommuner, enligt ”Barnfattigdom i Sverige, årsrapport 2014”, som Rädda Barnen släppte i december.
– För mig är det en oroväckande siffra, men jag är inte så förvånad, säger Susanne Rosenström, socialchef i Svalövs kommun.
Rapporten bygger på statistik från 2012. Då fanns det 335 barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Svalövs kommun. Det är 30 fler än året innan.
– Jag tror att den gruppen är större idag, säger Susanne Rosenström.
Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat, berättar Susanne Rosenström som också märkt av en ökad mängd av så kallade orosanmälningar och omhändertaganden av barn.
– Det är allt fler som lever i en ansträngd ekonomi och under stark stress och det påverkar ju föräldraskapet, säger Susanne Rosenström.
Just barnfamiljer som hotas av vräkning är en prioriterad grupp för socialförvaltningen, berättar hon.
Hon ser det som viktigt att med olika arbetsmarknadsinsatser hjälpa människor att komma närmare arbetsmarknaden, men betonar också kompletterande stödinsatser inom till exempel öppenvården.
Rädda Barnens rapport, som bygger på statistik från 2012, visar att barnfattigdomen i Sverige ligger kvar på samma nivå, 12 procent, som de senaste åren. Det är 230 000 barn i Sverige, eller tolv procent barn som lever i svåra ekonomiska omständigheter. I Skåne generellt ökade antalet fattiga barn, från 42582 till 42801.
Av kommunerna i NV-Skåne hamnade Höganäs högst upp och knep en 28:e plats på rikslistan. Värt att notera är att grannkommunen Landskrona hamnade på näst sista plats, 289, bara ”slagen” av Malmö.

Publicerad 01 January 2015 10:00