Lina Wells. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Lina Wells. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Trafikverket ska analysera Röstånga

Av
Jonas Lundin

RÖSTÅNGA. I slutet på september skrev Lokaltidningen om Röstångabon Lina Wells som tröttnat på bullret och de tunga lastbilarna som susar genom byn. Hon samlade in hundra namnunderskrifter och skickade ett brev till kommunen och Trafikverket för att starta en dialog.
Än så länge har Trafikverket svarat.
I sitt svar, från den 24 november förra året, skriver Trafikverket att man är medveten om trafiksituationen i Röstånga, att Röstånga har ”en sliten vägmiljö” och att verket under 2015 tänker starta upp en åtgärdsvalstudie (ÅVS) i Röstånga tätort. Syftet med den är att analysera och se över ”brister och behov för alla trafikslag i Röstånga”. Innan resultatet är klart kommer verket inte att göra något.
Lina Wells, vad tänkte du när du fick svaret?
– Vad bra att de ska göra en ÅVS och jag hoppas att vi får vara med då. Det är ett bra tillfälle att föra dialog med Trafikverket, säger Lina Wells och fortsätter:
– Det är helt avgörande att vi får vara med i det arbetet.

Publicerad 24 January 2015 10:00