Riksbyggen anser att lånet skulle hjälpa unga vuxna att ha råd med sin första bostad.

Riksbyggen anser att lånet skulle hjälpa unga vuxna att ha råd med sin första bostad. Foto: Pixabay

Föreslår ny form av bostadslån för unga

"Ungbolånet kommer att ge många unga vuxna ett tryggt inträde på bostadsmarknaden"

Bostad.

Problematiken för en av Sveriges mest utsatta grupper på bostadsmarknaden, unga vuxna, har fått flera aktörer att både lansera och presentera lösningar. Senast i ledet är Riksbyggen som uppmanar staten att införa en särskild subventionerad boendeform för unga, likt det svenska studielånet.

Av
Andreas Lindegren

Bostadsbrist, långa bostadsköer och hårdare amorteringskrav är alla bidragande orsaker till att unga vuxna idag är en av de mest utsatta grupperna på bostadsmarknaden. För många unga svenskar innebär det en stor ekonomisk risk eftersom många tvings ingå otrygga andra- eller tredjehandskontrakt för att få tak över huvudet. I landets två största städer, med de största grupperna unga vuxna, Stockholm och Göteborg saknar uppemot 90 procent av ensamboende unga möjligheten att köpa en nybyggd enrumslägenhet, enligt en undersökning som Evidens utfört på uppdrag av Riksbyggen.

Riksbyggen menar att det inte enbart handlar om en form av inlåsningseffekt för unga vuxna som inte kan flytta, utan att de som väljer andra- eller tredjehandskontrakt innebär en fattigdomsfälla. Enligt Riksbyggen ligger snitthyran i riket för en enrummare på andrahandsmarknaden strax under 11 000 kronor. I Storstockholm, där andrahandshyrorna är som högst, kostar samma lägenhet ytterligare cirka 3 000 kronor per månad och menar att en bostadsrätt blir betydligt billigare över tid. För knappt 7 000 kronor i månaden kan en Stockholmare bo i en enrums bostadsrättslägenhet med motsvarande läge och standard som andrahandslägenheten.

Men i brist på lösningar har branschen själv börjat adressera frågan för att råda bot på problemet. Exempelvis presenterade HSB i slutet av maj en helt ny modell för att finansiera och äga sin bostad för unga vuxna. Modellen går under namnet HSB Dela och innebär kortfattat att HSB går in som medfinansiär till privatpersoners bostadsköp med 50 procent och bostadsköparen ingår då ett tidsbegränsat samägandeavtal med HSB som löper över tio år. Pilotprojekt testas initialt i Göteborg, med syfte att spridas nationellt om utslaget blir lyckat.

Nästa i tur att presentera en lösning på bostadsproblematiken för unga vuxna är Riksbyggen. I slutet av juni lade de fram ett förslag, som om det blir verklighet, skulle kunna göra stor skillnad för landets unga vuxna.

– Riksbyggen presenterar idag principer för en statlig bolåneform – ett Ungbolån, inspirerat av det sedan länge etablerade studielånssystemet, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Lånet riktar sig till unga vuxna i åldersspannen 18–35 år och innebär flera lättnader jämfört med traditionellt bolån. Exempelvis innebär förslaget att amorteringskrav två, som innebär en extra procents amortering om lånet överskrider bruttoinkomsten med 450 procent, inte ska tillämpas. Räntan på lånet utgörs av statens upplåningskostnad plus avgiften för administration, i likhet med studiestödet.

– Genom Ungbolånet skapas en möjlighet för unga att investera i ett eget boende till en rimlig kostnad. Ungbolånet kommer att ge många unga vuxna ett tryggt inträde på bostadsmarknaden långt tidigare än vad dagens villkor ger möjlighet till, säger Lilja.

Fakta

Ett statligt subventionerat bolån kan utformas enligt sju grundprinciper:

1: Lånet riktar sig till unga vuxna i åldern 18-35 år.

2: Ett eget kapital krävs om minst 5 procent.

3: Ungbolånet utgör maximalt 10 procent av marknadsvärdet med ett tak på 300 000 kr per person.

4: Lånet är amorteringsfritt i maximalt fem år.

5: Banker och bolåneinstitut kan även fortsättningsvis bevilja lån upp till 85 procent av marknadsvärdet.

6: Räntan på lånet utgörs av statens upplåningskostnad plus avgiften för administration (i likhet med studiestödet). Räntan är inte avdragsgill.Amorteringskrav två, som innebär en extra procents amortering om lånet överskrider bruttoinkomsten med 450 procent, ska inte tillämpas.

7: Amorteringskrav två, som innebär en extra procents amortering om lånet överskrider bruttoinkomsten med 450 procent, ska inte tillämpas.

Publicerad 29 June 2019 07:00