Kostnaderna för att flytta begränsar rörligheten på bostadsmarknaden och hindrar både unga och äldre från att byta bostad menar Mäklarhuset.

Kostnaderna för att flytta begränsar rörligheten på bostadsmarknaden och hindrar både unga och äldre från att byta bostad menar Mäklarhuset. Foto: Fastighetsbyrån

Kostnaderna hindrar rörligheten på bostadsmarknaden

BOSTAD.

Kostnaderna för att flytta begränsar rörligheten på bostadsmarknaden och hindrar både unga och äldre från att byta bostad, samtidigt som bostadsbristen driver upp priserna. Det menar Mäklarhuset som genomfört en undersökning med fler än 10 000 bostadsägare i Sverige.

Av
Andreas Lindegren

I en undersökning, med fler än 10 000 bostadsägare över hela landet, som mäklarföretaget Mäklarhuset genomfört, uppger varannan lägenhetsägare att de gärna skulle vilja flytta till radhus eller villa. Men hela 37 procent av dessa anser sig ha låga eller mycket låga möjligheter att flytta.

– Idag står villamarknaden alldeles för stilla. För att lyckas med bostadsbristen behöver vi effektivisera nyttjandegraden av nuvarande bostadsbestånd och öka incitamenten till att flytta, både till och från villa säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Det blir också tydligt i statistiken. Enligt siffror som Mäklarhuset publicerat i samband med undersökningen skedde det dubbelt så många lägenhetsaffärer mellan april 2018 och april 2019 jämfört med villa- och radhusaffärer. Detta trots att beståndet av just villor och radhus i Sverige är betydligt större än antalet bostadsrätter.

Under perioden bytte cirka 50 000 villor ägare, vilket motsvarar hälften av antalet lägenhetsköp.

Samtidigt visar även undersökningen att en av tre äldre över 60 år skulle vilja lämna huset för en lägenhet. Mäklarhuset menar att rörligheten borde finnas, men att den begränsas och hindras av kostnaderna för att flytta.

– Kostnaderna i samband med en flytt skapar väldigt starka inlåsningseffekter. En viktig del handlar om flyttskatterna som gör det ekonomiskt ogynnsamt att byta till ett mindre, ofta mer lättskött boende för de äldre husägarna.

Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Erik Wikander, vd Mäklarhuset. Foto: Kristofer Hedlund

I undersökningen uppger över hälften av de lägenhetsboende mellan 31–40 år att kostnaderna utgör ett stort eller mycket stort hinder för dem att flytta från sin nuvarande bostad till en ny. Av villa- och radhusägarna är det i snitt 38 procent som uppger att kostnaderna är ett stort eller mycket stort hinder för dem att byta bostad och 36 procent av de äldre över 60 år.

Ett annat hinder som uppges i undersökningen när villaägare vill flytta är utbudet av lägenheter. Så mycket som 30 procent upplever att utbudet på bostadsmarknaden matchar deras behov dåligt eller mycket dåligt eftersom lägenheterna enligt gruppen inte får vara för små. Helst ska lägenheten vara mellan två tredjedelar till hälften av nuvarande bostadsyta och nio av tio uppger också att tillgång till uteplats, balkong eller terrass är en avgörande faktor för en lägenhet.

Men några radikala förändringar i utbudet lär inte ske kommande år. Enligt Boverkets prognos kommer det behövas 64 000 nya bostäder årligen fram till 2027 för att täcka befolkningsutvecklingen. Samtidigt visar siffror att det endast påbörjas cirka 49 000 nya bostäder i Sverige under 2019, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med 2018. Prognosen för 2020 är ytterligare en minskning, 46 500 bostäder.

– När flyttkedjorna sätts ur spel minskar utbudet och priserna ökar, vilket i sin tur gör det till ett flerårsprojekt att få ihop till en tillräcklig insats. Sammantaget leder detta till en väldigt problematisk bostadssituation där bostadsbeståndet inte utnyttjas som det borde, säger Erik Wikander.

Fakta:

I Mäklarhusets undersökning svarade total 10 350 personer uppdelat på 4 681 lägenhetsboende och 5 669 villa- och radhusboende. Boende i samtliga Sveriges 21 län finns representerade i undersökningen.

Publicerad 17 August 2019 07:00