Vintern närmar sig och det är dags att förbereda fritidshuset för kallare tider.

Vintern närmar sig och det är dags att förbereda fritidshuset för kallare tider. Foto: Pixabay

Förbered fritidshuset för vintern

"Tillsyn är den bästa metoden för att förebygga skador"

Bostad.

Landets fritidshusägare har börjat stänga för säsongen, men det gäller att utföra rätt åtgärder för att inte drabbas av en tråkig överraskning när huset ska öppnas till våren.

Av
Andreas Lindegren

Vintern närmar sig och för många av landets fritidshusägare är det dags att stänga för säsongen. Att utföra rätt åtgärder innan sommaridyllen bommas igen är inte svårt, men trots detta får försäkringsbolagen in mängder av anmälningar varje år om skador som uppstått under vintern. Allt som oftast handlar det om vattenskador som ofta blivit onödigt omfattande eftersom läckaget först upptäckts efter en längre tid.

– Varje år får vi in mängder av anmälningar av skador på fritidshus. Det gäller framför allt vattenskador. Omkring hälften av skadorna inträffar mellan oktober och april, när många sommarstugor står tomma. De senaste åren har vi sett många exempel där frys- eller vattenskador har pågått under lång tid, med stora och kostsamma skador i hela huset som följd, säger Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande arbete på försäkringsbolaget If.

I snitt betalar försäkringsbolagen ut 300 miljoner kronor varje år i ersättningar för vattenskador, enligt statistik från Svensk försäkring. Enligt statistiken är den genomsnittliga kostnaden för vattenskador i fritidshus nästan 40 procent högre än för villor.

Det främsta rådet från försäkringsbolaget If är att stänga av vattnet helt.

– Det säkraste skyddet för att undvika frysskador är att stänga av vattnet och tömma alla rörledningar. Stäng av huvudkranen, öppna handfatskranar, töm varmvattenberedaren och frostskydda golvbrunnar, handfat och toaletter, säger Josefin Hamilton.

Varje år får vi in mängder av anmälningar av skador på fritidshus. Det gäller framför allt vattenskador.

Att frostskydda exempelvis handfat och golvbrunnar gör man enklast med någon form av antifrostvätska som hälls ner i vattenlåset. Tänk dock på att välja ett medel som är skonsamt för miljön. Att däremot välja att lämna vattnet på under vintern med underhållsvärme påslagen under vintern är inget som rekommenderas.

– Strömavbrott är inte helt ovanliga i fritidshustäta områden, och då kan det frysa till snabbt. Vattenrör och kopplingar som fryser sönder med vatten kan ge kostsamma skador.

Men det är inte bara vatten som orsakar skador på landets fritidshus. Brand och åskoväder är den näst vanligaste skadeorsaken som årligen kostar försäkringsbolagen runt 200 miljoner kronor.

– Det är bra att ha som rutin att dra ut alla kontakter ur vägguttagen innan man stänger igen huset. Har man ett äldre fritidshus är det också viktigt att se över eldragningarna och vid behov be en elektriker byta uttjänta kontakter och kopplingar, säger Josefin Hamilton.

Rådet från försäkringsbolaget är även att ordna med regelbunden tillsyn av fritidshuset för att eventuella skador ska upptäckas i tid.

– Tillsyn är den bästa metoden för att förebygga skador och kunna sätta in åtgärder direkt om något händer. Har man inte möjlighet att själv se efter sitt fritidshus är det bra att be någon annan om hjälp med det. Idag finns det bra övervakningskameror som du enkelt installerar själv. Dessa hjälper dig att hålla koll om något har hänt både inne och ute även om du inte alltid har möjlighet att besöka huset. Det är särskilt viktigt vid köldknäppar, stormar, kraftigt regn eller häftigt snöfall, säger, Josefin Hamilton.

Åtgärder vid stängning:

  • Stäng av huvudvattenkranen, öppna alla vattenkranar och spola ut det vatten som finns i rören. Då begränsas skadorna om rör eller annat skulle frysa sönder och orsaka läckage. Gör detta även om du har underhållsvärme i huset.
  • Rensa och frostskydda golvbrunnar och vattenlåsen i handfat och golvbrunnar genom att hälla i exempelvis rödsprit. Blanda 1 del vatten, 1 del rödsprit så klarar det ner till 28 minusgrader.
  • Vattentoaletter bör tömmas på vatten. Stäng av vattnet och spola tills cisternen och toaletten är tom. Häll i lite rödsprit i vattenkröken och spolcisternen så att det vatten som blir kvar inte fryser.
  • Töm varmvattenberedaren som annars riskerar att frysa sönder.
  • Öppna luftventilerna för att säkra god luftcirkulation och motverka fukt- och mögelangrepp.
  • Om huset är vinterbonat eller isolerat – ställ in underhållsvärme på minst 10 grader.
  • Om huset är oisolerat rekommenderar vi att värme och el stängs av helt under vintern samt att du stänger av huvudvattenkranen.
  • Placera ut råttgift. Kom ihåg att lägga fram en tydlig påminnelse till dig själv och andra.
  • Häng undan madrasser, kuddar och täcken som möss och råttor gärna använder som bomaterial.
  • Dra ur alla elledningar från vägguttagen.

Publicerad 28 September 2019 07:00