Fallfrukt ska man allra helst ta till vara på.

Fallfrukt ska man allra helst ta till vara på. Foto: Pixabay

Fruktansvärt slöseri kan göra stor nytta

Av
Andreas Lindegren

Bostad. En stor del av höstens fruktskörd i landets trädgårdar blir till saft, sylt och must. Men mycket frukt faller till marken och blir antingen liggandes eller samlas ihop och slängs tillsammans med andra sopor. Men har din återvinningscentral specialkärl för insamling av frukt gör du miljön en stor nytta om du lämnar den överblivna frukten där. Då kan den nämligen bli till biogas istället. Om 70 procent av allt matavfall från Sveriges hushåll skulle samlas in och rötas skulle den producerade biogasen kunna ersätta 73 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen av drivmedel för 85 000 bilar.

Publicerad 05 October 2019 07:00