Säkrare räcken

Av
Ian Maasing

BALKAR. Vajerräcken på våra 1+2-vägar gör bevisligen stor nytta genom att hindra fordon att komma över på fel vägsida och frontalkrocka med mötande. Men stålvajrar i sig kan ge stora skador på fordonen varför de börjar ersättas med stålbalksräcken med en mjuk och slät profil. Stolparna ligger innanför profilen och sticker inte ut. 

Publicerad 01 December 2016 01:00