Nyregistreringen spås minska med 5,3 procent under 2019 jämfört med 2018.

Nyregistreringen spås minska med 5,3 procent under 2019 jämfört med 2018. Foto: Pixabay

Tuffare år väntar bilhandeln

Motor.

Ett betydligt tuffare år väntar Sveriges bilhandlare. Den kraftiga minskningen under 2018 spås fortsätta även under 2019.

Av
Stefan Larsson

Efter att det nya skattesystemet, bonus malus-systemet, infördes den 1 juli 2018 sjönk nyregistreringarna av personbilar i snabb takt i Sverige. Trots ett starkt första halvår, 64 procent av alla registreringar gjordes under de första sex månaderna, så summerades helåret 2018 med 353 729 nya personbilar, en minskning på 6,8 procent jämfört med 2017.

– Bilåret 2018 präglades av en ryckighet, med ett starkt första halvår och ett betydligt svagare andra halvår. Förklaringen ligger framför allt i införandet av det nya fordonsskattesystemet bonus malus från halvårsskiftet. Många passade på att köpa och registrera så kallade malus-bilar innan den 1 juli för att undvika den kraftiga höjningen av fordonsskatten, som bonus malus-systemet innebär, säger Anders Norén, teknisk chef på branschorganisationen Bil Sweden, som bland annat för statistik över nybilsregistreringen i Sverige.

Skattesystemet infördes för att premiera de som väljer utsläppssnåla bilar med en bonus på upp till 60 000 kronor, en bonus som baseras på koldioxidutsläppet från bilen.

Anders Norén, teknisk chef, Bil Sweden.

Anders Norén, teknisk chef, Bil Sweden. Foto: Susanne Kronholm

Minskningen av nyregistrerade personbilar spås fortsätta under 2019. När årets första månad summerades visade den på en kraftig minskning jämfört med förra året.

– Nyregistreringarna av personbilar minskade med elva procent i januari. Nedgången var väntad mot bakgrund av kvardröjande effekter av bonus malus-systemet och förlängda leveranstider i samband med införandet av den nya testmetoden WLTP, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Dessutom så jämför vi med ett mycket starkt januari förra året, som var den näst bästa januarimånaden någonsin för personbilar, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

WLTP är den nya teststandarden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som ersatte den tidigare testcykeln NEDC. När den infördes blev det långa väntetider för biltillverkarna till de få testcenter som klarar av att mäta bilars WLTP-värden, något som påverkat bilhandlarnas tillgång till nya modeller.

Prognosen från Bil Sweden för 2019 är 335 000 nyregistrerade personbilar, vilket skulle innebära ytterligare en minskning med 5,3 procent jämfört med 2018.

– Vår prognos om minskade registreringar i år ska ses mot bakgrund av industrins omställning i kombination med att konjunkturen är på väg in i en avmattningsfas. Det nya skattesystemet leder troligen till att många potentiella kunder av malus-fordon avvaktar att köpa ett nytt fordon för att undvika den förhöjda skatten. Samtidigt är det ett mycket starkt bilår, menar Anders Norén.

Något som dock sticker ut i prognosen är statistiken över lätta lastbilar. 2018 blev nämligen ett rekordår med över 56 000 nyregistrerade fordon, en siffra som även den spås minska drastiskt under 2019.

– Vi bedömer att antalet nyregistrerade lätta lastbilar kommer att uppgå till 50 000 fordon under 2019, vilket är en minskning med 11,7 procent jämfört med 2018. På samma sätt som för personbilar väntas avmattningen i konjunkturen resultera i minskade registreringar av lätta lastbilar i år, säger Anders Norén.

Publicerad 23 February 2019 07:00