Räckviddsångesten hindrar många från att köpa en elbil, men frågan är om ångesten är obefogad.

Räckviddsångesten hindrar många från att köpa en elbil, men frågan är om ångesten är obefogad. Foto: Per Knutsson

Räckviddsångesten bromsar försäljningen

Motor.

Antalet elbilar och laddhybrider ökar i rekordfart, men farten kunde ha varit ännu högre om färre drabbats av den så kallade räckviddsångesten. Okunskap och för få laddplatser leder till att många konsumenter väljer bort de elektriska modellerna.

Av
Stefan Larsson

Antalet laddbara bilar fortsätter att öka i rekordfart i Sverige. Aldrig tidigare har det sålts så många el- och laddhybrider. Bara under mars månad ökade den svenska fordonsflottan med 2 236 elbilar och 1 714 laddhybrider. Det var första gången i historien som antalet elbilar ökade mer än antalet laddhybrider.

– Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 14,4 procent i mars vilket kan jämföras med sju procent i mars ifjol, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Ökningen är tydlig både på den privata marknaden och bland företagskunder.

– Vi ser tydligt att efterfrågan på miljöbilar ökar bland tjänstebilsförarna i Sverige. Under 2018 var nära var femte beställning som kom in till oss en beställning av plug-in hybrider eller elbilar. Under starten på 2019 har den siffran ökat till nära 40 procent. När vi jämför försäljningen mellan de 33 marknader som vi är verksamma på ligger Sverige i topp när det kommer till miljöbilar, säger Malin Malm, försäljningschef på Leaseplan.

Ökningen skulle dock kunna vara större. Den så kallade räckviddsångesten, det vill säga konsumenter som väljer bort elbilen för att den inte har tillräcklig räckvidd är utbredd, främst inom tjänstebilssektorn. En undersökning från Leaseplan visar att fyra av fem tjänstebilsförare i landet kan tänka sig att välja en elbil, men att många anser att modellernas räckvidd är ett hinder.

Nära 70 procent av de tillfrågade i undersökningen, tjänstebilsbarometern, svarade att räckvidden måste vara 40 mil eller längre för att de ska överväga en elbil som tjänstebil. Nära 50 procent uppgav ett krav på en räckvidd på 50 mil eller mer, ett krav som få elbilar på marknaden idag uppfyller.

Men undersökningen visar också att okunskapen om elbilar är stor och att fler troligtvis skulle välja bort den fossildrivna bilen om de var bättre pålästa. På en flervalsfråga med tre svarsalternativ, om hur lång tid det tar att snabbladda en bil för att köra tjugo mil, svarade 77 procent av respondenterna fel. Att snabbladda går betydligt fortare idag än tidigare med utvecklad teknik samtidigt som de publika laddplatserna ständigt blir fler. I månadsskiftet mars/april fanns 1 828 publika laddstationer i landet varav 394 erbjuder just snabbladdning.

– Tjänstebilsförarna kör ofta långa sträckor, men det är viktigt att komma ihåg att möjligheterna att snabbladda sin bil på vägen är bättre än någonsin. Dessutom går det snabbare än vad många tror, säger Malin Malm.

Men även om antalet publika laddplatser fortsätter att växa sker det inte i paritet till hur många elbilar och laddhybrider som tillkommer varje månad. För att minska räckviddsångesten måste utbyggnaden av det laddplatser, både med och utan snabbladdare, skyndas på för att möta efterfrågan, menar Bil Sweden.

– Den ökade andelen laddbara bilar kräver att vi skyndar på utbyggnaden av laddinfrastrukturen både för hemmaladdning och snabbladdning, säger Mattias Bergman.

Publicerad 20 April 2019 07:00