Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreslår att färgade registreringsskyltar införs på fordon som drivs med alternativa bränslen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreslår att färgade registreringsskyltar införs på fordon som drivs med alternativa bränslen. Foto: Joakim Ståhl/BiogasAkademin/Gröna Bilister

Nya registreringsskyltar ska rädda liv

Motor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreslår att färgade registreringsskyltar införs på fordon som drivs med alternativa bränslen.

Av
Stefan Larsson

I mars fattade en gasdriven buss eld i Stockholm och totalförstördes. Brandutvecklingen var explosionsartad på grund av drivmedlet som är mycket lättantändligt. Incidenten ledde till att infrastrukturministern Tomas Eneroth kallade till ett säkerhetsmöte med bland annat Transportstyrelsen, Trafikverket, MSB och Sveriges bussföretag för att diskutera säkerhetsföreskrifterna kring gasdrivna fordon. Hade exempelvis bussen som brann i Stockholm varit en bil i ett stort parkeringsgarage kunde konsekvenserna ha varit betydligt större.

– Även om gas och e-bilar är säkra, uppstår det ibland bränder av olika skäl. Vi som branschförening blir ofta kontaktade av Räddningstjänsten och andra som berörs vid eventuella olyckor. Polisen, brandkåren, ambulanspersonal, bärgare, bildemonterare med flera har många frågor om gas och e-fordon som man vill ha besvarade, säger Bo Ericsson, vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF.

För räddningstjänsten är nämligen fordonets drivmedel helt avgörande för vilken metod som ska användas för att släcka ett fordon som fattat eld. En brand i exempelvis en elbil innebär giftiga gaser.

– Den gasen är extremt giftig och kan ta sig igenom kläderna och sedan tas upp av huden. Då hjälper inte det andningsskydd som vi vanligtvis har på oss. Det kan ge förödande konsekvenser med dödlig utgång, säger Tommy Carnebo, samordnare för kommunikationsolyckor vid Södertörns brandförsvar till SVT.

Just kännedomen om vilka risker som finns kopplade till alternativa drivmedel som brinner, både bland blåljuspersonal men även andra trafikanter, är viktig menar SFVF.

– Det borde vara 300 meters säkerhetsavstånd från en gasdriven buss eftersom gastankar kan flyga långt om inte säkerhetsventilen hinner lösa ut. Hinner säkerhetsventilen lösa ut, blir eldsflammorna upp emot 10–15 meter långa, säger Ericsson.

Att frågan inte lyfts tidigare är SFVF kritiska till. Redan 2016 skedde en olycka i Göteborg där en gasbuss brann, något som resulterade i att två brandmän slungades iväg av tryckvågen när gastanken exploderade.

– Vi har haft flera incidenter, tillbud och olyckor med el- och gasfordon involverade under senare tid. Lyckligtvis har det stannat vid materiella och lättare personskador, men nästa gång – om inget görs – kan det sluta allvarligare, säger Bo Ericsson.

Nu verkar det dock som en lösning är på gång. Nyligen meddelade MSB att de kommer att utreda möjligheten att införa färgade registreringsskyltar för fordon som drivs på alternativa drivmedel, något som ska göra det enklare för både räddningstjänst och andra trafikanter att identifiera faror kopplade till själva drivmedlet. Eventuellt kan det bli så att de olika drivmedlen får en egen färg på registreringsskylten för att räddningstjänsten ska kunna göra en effektiv riskbedömning.

– Eftersom vagnparken av miljöfordon ökar är det viktigt att Polisen och Räddningstjänsten snabbt får kunskap om vilka steg som måste vidtagas för att undvika att någon skadas eller dör i onödan. Detta kan man exempelvis underlätta genom att alla gas- och e-fordon har gröna nummerplåtar, säger Ericsson.

Publicerad 27 April 2019 07:00