Kritiker menar att det måste till incitament för elbilar på andrahandsmarknaden för att de inte ska försvinna till andra länder.

Kritiker menar att det måste till incitament för elbilar på andrahandsmarknaden för att de inte ska försvinna till andra länder. Foto: Pixabay

Begagnade elbilar försvinner från Sverige

"Det är väldigt synd att bilarna försvinner från Sverige"

Motor.

El- och laddhybrider fortsätter att öka i rekordfart i Sverige, men är trots detta bara en bråkdel av landets totala antal bilar. Ökningen kunde dessutom varit större om inte en stor andel begagnade bilar säljs till andra länder.

Av
Stefan Larsson

Bensinuppropet 2.0 nådde under maj över 600 000 medlemmar i deras Facebook-grupp och protester mot vad anhängarna tycker är för höga drivmedelspriser har anordnats runt om i landet. Samtidigt menar motståndarna att det idag finns alternativ till fossila bränslen och att alla istället borde köpa en elbil.

Elbilar och laddhybrider har ökat rekordartat hittills under året och ökningen spås fortsätta. När 2019 summeras uppskattas de laddbara bilarna uppgå till 13 procent av den totala nybilsförsäljningen under året. Men att ökningen inte är högre beror till stor del på priset. Än har inte de laddbara bilarnas pris blivit folkligt.

– Sett till räckvidd får du idag mer än dubbelt så mycket elbil för pengarna som för 5 år sen. Trots det är en ny elbil fortfarande ett för dyrt alternativ för många, menar Alexandra Andersson, projektledare & statistikansvarig på elkraftens intresseorganisation Power Circle AB.

Priset för en Nissan Leaf, som är Sveriges vanligaste, börjar på precis under 400 000 kronor. Tesla Model S som länge var Sveriges vanligaste elbil, idag landets tredje vanligaste på vägarna, kostar i sitt billigaste utförande strax under 900 000 kronor. Mycket billigare är den inte heller på andrahandsmarknaden. På Blocket var snittpriset under 2018 718 000 kronor för modellen.

Subventioner eller liknande bör förändras så att det blir mer attraktivt även för svenska bilköpare att välja en begagnad laddbar bil.

Elbilens utbredning i landet varierar också kraftigt, något som dels tros beror på den så kallade räckviddsångesten, dels på grund av utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Att många i de nordligare delarna av landet inte anser att bilarna har tillräcklig räckvidd i kombination med att sträckan mellan laddstationer kan vara lång, är tydlig i statistiken. Av Sveriges län var det Stockholm, Uppsala, Skåne, Gotland och Halland som placerade sig i topp av andelen nyregistrerade laddbara bilar under 2018.

– Elektrifiering av alla transporter är möjligt men vi har lång väg att gå för att få på plats den infrastruktur som behövs för utveckling. Konsumenter ska kunna välja elbil och veta att de kan ladda den hemma, på jobbet och på resa, säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility & laddinfrastruktur, Power Circle AB.

Ett annat problem som många kritiker påpekat, däribland Länsförsäkringar, är att det inte finns några incitament för bilarna på andrahandsmarknaden. Faktum är att Sverige varje månad skriver av elbilar från landets statistik. Många begagnade elbilar försvinner nämligen till grannlandet Norge.

I Sverige gäller subventionerna för att skaffa en laddbar bil endast nya bilar. När tjänstebilar och leasingbilar rullat tre år och ska säljas på begagnatmarknaden har de visat sig mer attraktiva för norska bilköpare eftersom det fortsatt finns ekonomiska lättnader som slopade vägtullar och gratis parkering för landets ägare av begagnade elbilar.

– Det är väldigt synd att bilarna försvinner från Sverige, subventioner eller liknande bör förändras så att det blir mer attraktivt även för svenska bilköpare att välja en begagnad laddbar bil, så att de fortsätter göra nytta i vår omställning från fossilt, säger Ville Semi, skadespecialist på Länsförsäkringar.

Publicerad 25 May 2019 07:00