Audis eldrivna suv E-tron kapacitet att laddas med 150 kW.

Audis eldrivna suv E-tron kapacitet att laddas med 150 kW. Foto: Audi AG

Elbilen på stark frammarsch

Motor.

Trenden med sjunkande försäljningssiffror för fossildrivna bilar fortsätter, precis som ökningen av laddbara bilar i landet. 2019 spås bli ett historiskt år för elbilen i Sverige, men övergången är inte helt problemfri. Ett ökat antal laddbara bilar ställer ett allt högre krav på publika laddplatser.

Av
Andreas Lindegren

Försäljningsnedgången av fossildrivna personbilar och lätta lastbilar i Sverige fortsätter. Vid månadsskiftet maj/juni 2019 stod det klart att nybilsregistreringen minskat med 15,3 procent jämfört med samma månad förra året. Trots detta menar Bil Sweden, som publicerat statistiken, att marknaden är stark ur ett längre perspektiv eftersom flera av fjolårets månader var rekordmånader.

– Maj förra året var den bästa majmånaden någonsin för nya personbilar, vilket till stor del förklaras av ökade registreringar inför det nya skattesystemet, bonus malus, som infördes vid halvårsskiftet. Den nya testmetoden WLTP, worldwide harmonized light vehicle test procedure, som medfört förlängda leveranstider, fortsätter att ha en negativ påverkan på registreringarna med långa leveranstider för många modeller.

Även den svenska kronan anses ha en negativ inverkan.

– Försvagningen av den svenska kronan har lett till vissa prishöjningar som kan ha bidragit till att dämpa bilmarknaden, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Samtidigt fortsätter, precis som prognosen förutspått, antalet laddbara bilar att öka markant jämfört med förra året. Under maj månad ökade sammantaget elbilar och laddhybrider med 43 procent jämfört med samma period förra året.

– Uppgången var särskilt stor för rena elbilar, vars registreringar var fyra gånger fler i maj i år jämfört med maj förra året, även om det är en uppgång från låga nivåer. Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna uppgick till 8,7 procent jämfört med 5,2 procent i maj förra året.

Hittills i år har andelen laddbara bilar varit 11,5 procent, nästintill en fördubbling mot förra året.

– Sverige håller sig väl framme i ett internationellt perspektiv när det gäller introduktionen av laddbara bilar. Under det första kvartalet i år låg Sverige på tredje plats i Europa, efter Norge och Island.

Den markanta ökningen ställer dock utbyggnaden av de publika laddpunkterna på sin spets.

– För att säkerställa att den positiva utvecklingen för andelen laddbara bilar fortsätter är det viktigt att påskynda utbyggnaden av laddinfrastrukturen både för hemmaladdning och snabbladdning. Det är också väsentligt att vi får styrmedel som inte bara premierar inköpet utan även användningen av de renaste fordonen, exempelvis befrielse från trängselskatt, billigare parkering och att laddhybrider tillåts köra i den strängaste miljözonen, menar Bergman.

Dessutom har batteritekniken nu kommit så pass långt att bilarna även börjar ställa krav på laddstationernas kapacitet. Exempelvis har Audis eldrivna suv E-tron kapacitet att laddas med 150 kW, vilket enligt biltillverkaren ska ge en fulladdad bil på mindre än 50 minuter. Idag är dock endast strax under 400 av Sveriges drygt 1 800 publika laddstationer snabbladdare.

Publicerad 10 June 2019 09:08