Dendo drive house kopplar samman elbilen med hushållet.

Dendo drive house kopplar samman elbilen med hushållet. Foto: Mitsubishi Motors Corporation

Elbilen bidrar till hushållet

Av
Andreas Lindegren

Motor. Elbilen var steg ett, steg två är att integrera och effektivisera själva laddningen i våra hem. Det menar i alla fall Mitsubishi är framtiden.

Ett elektriskt ekosystem där hemmet tillsammans med bilen genererar, lagrar och delar elkraft är Mitsubishis senaste satsning. Satsningen går under namnet ”Dendo drive house” och innebär kortfattat att bilägaren ska kunna ladda bilen via solpaneler i hemmet, men också föra över solenergi från bilen till ett batteri i huset. På så sätt ska hushållet kunna minska bränslekostnaderna genom att ladda bilen och batteriet i huset, men också minska elkostnaderna genom att föra över elenergi från bilen till hemmet vid exempelvis strömavbrott. Systemet kommer att börja säljas under senare delen av 2019, till en början i Japan och Europa.

Publicerad 17 August 2019 07:00