Runt åtta miljarder kronor har Trafikverket till sitt förfogande varje år för skötsel och underhåll av vägnätet.

Runt åtta miljarder kronor har Trafikverket till sitt förfogande varje år för skötsel och underhåll av vägnätet. Foto: Ulf Lodin

Så använder Trafikverket pengarna

Av
Andreas Lindegren

Motor. Ungefär åtta miljarder kronor har Trafikverket till sitt förfogande varje år för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet i landet. En tredjedel av dessa pengar går till underhåll av vägbeläggningar, medan en tredjedel används till snöröjning och halkbekämpning vintertid, skötsel av rastplatser med mera. Resterande tredjedel går till bro och tunnelunderhåll och eltekniska anläggningar, exempelvis belysning.

Publicerad 17 August 2019 07:00